Monday, October 12, 2015

(Sumbangan Al-Farabi (872-950m) Dalam Sains)

Oleh; Nurul Izzati Binti Mohamad Saad

1.0       PENDAHULUAN

Al-farabi merupakan seorang tokoh ilmuan islam yang sangat disegani oleh kenyakan tokoh ilsam mahupun bukan islam yang lain.Hal ini demikian kerana kebijaksanaannya dan sifatnya yang sangat mencintai ilmu serta banyak membuat kajian demi mendapatkan ssuatu ilmu.Al-Farabi menyatakan bahawa falsafah atau ilmu ini yang merupakan asas kepada kesempurnaan dan kebahagiaan yang paling tinggi bagi manusia adalah berasal dari kalangan kelompok Chaldeans iaitu penduduk awal Mesopotamia.Ilmu ini kemudiannya tersebar ke Mesir dan dari Mesir terus kepada bangsa Greek kemudiannya terus kepada orang-orang Syriadan kemudiannya kepada bangsa Arab.

Adalah tidak sukar untuk mengandaikan bahawa al-Farabi menganggap falsafah sebagai suatu yang boleh mereput dan pupus. Kerana itulah beliau berharap agar dapat menghidupkan semula ilmu ini dan mengembalikannya ke tempat asal lahirnya ilmu ini. Beliau menganggap falsafah sebagai suatu yang sangat penting untuk kebaikan masyarakat, walaupun sesebuah masyarakat itu ditadbir oleh undang-undang wahyu.

Al-Farabi menyatakan dalam Madinah Fadilah: “Falsafah sepatutnya terasing daripada kerajaan, sungguhpun setiap kelayakan lain untuk memerintah mungkin boleh ditunjukkan, negara yang baik ialah yang kurang bilangan pemimpinnya, pemimpin negara yang sebenarnya bukannya (bersifat seperti) raja yang sebenar dan (jika sebaliknya) negara akan menemui kehancuran; dan jika tiada orang yang bijak yang membantu pemimpin negara, maka kemudiannya selepas suatu tempoh masa, negara itu akan musnah.”

Akan tetapi, pembaharuan falsafah dalam masyarakat muslim pada masa itu bukanlah suatu usaha yang mudah dan selamat kerana falsafah merupakan ancaman yang serius kepada kepercayaan asas Islam.Para ahli falsafah dianggap sebagai kafir dan buku-buku mereka ada yang dibakar dan hidup mereka sentiasa diancam.Kita sedia maklum bahawa al-Farabi sendiri telah mencari perlindungan di istana Sayf al-Dawlah, seorang penaung ilmu.Ahli falsafah di Barat (Sepanyol) menerima layanan yang lebih buruk lagi dari mereka yang berada di Timur.Dalam muqaddimah koleksi perbahasan falsafah oleh Ibn Bajjah, Abu Hasan b. Ali b. al-Imam, seorang pengikut Ibn Bajjah menulis bahawa kebanyakan ulama yang mengkaji ilmu-ilmu terdahulu tidak berani untuk menulis idea-idea mereka samada kerana takut kepada bahaya yang akan menimpa mereka atau mereka gagal untuk memahami maksud sebenar ahli-ahli falsafah tersebut.Oleh yang demikian, mereka beralih kepada ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh kerajaan.Ibn Tufayl menyalahkan Ibn Bajjah kerana memendekkan subjek falsafah yang dibincangkannya.Kita juga dapat mengetahui dari Ibn Rushd iaitu ketika Abu Ya’qub telah bertanya kepadanya ‘apakah yang ahli falsafah fikirkan mengenai syurga’, maka Ibnu Rushd dengan penuh rasa takut dan ragu-ragu, cuba untuk menyelamatkan diri dan menafikan dirinya ada kaitan dengan falsafah.


2.0 BIODATA

Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nasr Muhammad B Turkhan bin al-Uzalagh al-Farabi.Beliau dikenali dengan nama Alpharabius di Barat.Beliau berketurunan Parsi. Beliau mendapat gelaran Al-Farabi kerana kelahirannya di Farab yang juga disebut Kampung Utrar.Daerah ini dahulunya termasuk dalam wilayah Iran namun kini termasuk ke dalam wilayah Republik Uzbekistan yang merupakan daerah Turkestan Rusia.Bapa beliau merupakam seorang jeneral yang memiliki posisi penting di Parsi manakala ibu beliau berdarah Turki asli. Berdasarkan catatan dari Awarudin Harahap yang bertahun 1981, Al-Farabi dilahirkan pada tahun 258 H bersamaan 870 M di dalam keluarga yang berada dan dipenuhi dengan kesenangan.Tetapi kehidupan beliau tidak dipengaruhi dengan kemewahan, bahkan beliau lebih suka memikir perkara metafizik walaupun berada dalam bidang fiqh yang membolehkan beliau menjawat jawatan qadhi tetapi bidang itu tudak memberi kepuasan kepada dirinya.

 Beliau akhirnya mengembara menuju Baghdad dan mempelajari ilmu mantik daripada Abi Basyar Ibn Bata dan kemudiannya daripada Yuhana b Hailan di Haran. Beliau tekun mempelajari falsafah walaupun usianya sudah mencecah 40 tahun. Beliau meminati untuk menyingkap perkara yang kabur dan caranya ialah dengan melakukan pengembaraan.Beliau mahir menguasai banyak bahasa di antaranya ialah, bahasa Arab, Turki dan Parsi serta menguasai muzik secara teori dan praktikal.Diriwayatkan beliau tidak mengambil berat masalah dunia seperti pakaian, tempat tinggal bahkan beliau telah meninggalkan jawatan qadhi yang disandang di negerinya.Beliau selalu keluar waktu malam bagi mencari tempat-tempat berpokok dan berair bagi membaca dan mendengar muzik.

Beliau cuba menyatukan pendapat Aristo dan Plato serta Aristo dan.Galinousdan antara semua mereka dengan ajaran islam.Tindakan beliau bagaimanapun telah dikritik oleh Hibbatullah Ibn Albarakah Al Baghdadi dengan bantuan pemikiran Al Ghazali kerana sealiran dengan Aflutin.Al Baghdadi menyifatkan falsafah beliau sebagai bertabiat Aflutin tetapi bersifat Aristo.Hal ini disebabkan Al-Farabi bergantung kepada karya-karya yang telah diselewengkan.

3.0 Sumbangan Al-farabi

Karya al-Farabi kebanyakannya telah hilang dan yang sampai kepada kita hari ini hanyalah beberapa potongan ayat dan ada antaranya bertentangan antara satu sama lain dan memerlukan kepada penyusunan yang baru.Karya beliau telah sampai pada angka 117 termasuk buku dan risalah.Ianya mencakupi mantiq, pendidikan, nature, ilmu ketuhanan, akhlak, politik, falsafah, matematik, kejuruteraan, perbahasan dan astronomi.Buku yang paling bermutu ialah ensiklopedia yang bernama ‘ihksou al Ulum yang dianggap karya terpenting berbahasa Arab dalam penyusunan ilmu.Di dalamya beliau telah menbahagikan ilmu mengikut zaman.

Antara karangan beliau di bidang ketuhanan ialah “Al Nafs”, “Al Jauhar” dan “Al Zaman”.Dalam bidang falsafah beliau telah mengarang buku “Ma’ani al Aqlu” dan Kitab “Uyunu al Masail".Antara karangan beliau di bidang bahasa ialah buku “Kitabu al Huruf” dan “Kitabu al Alfaz”.Al Farabi telah digelar sebagai Failasuf Islam dan guru kedua selepas Aristo kerana kemashurannya di bidang falsafah dan ilmu-ilmu.Ibn Halkhan telah mensifatkan beliau sebagai ahli falsafah Islam yang teragung.Antara muridnya yang terulung ialah Ibn Sina, Mata b. Yunus dan Abu Zakaria b. ‘Adi Al Takriti.

Sebagai pembangun sistem filsafat, ia telah membaktikan diri untuk berkontemplasi, menjauhkan diri dari dunia politik walaupun menulis karya-karya politik yang monumental.Ia meninggalkan risalah penting.Filsafatnya menjadi acuan pemikiran ilmiah bagi dunia Barat dan juga Timur.Selama sepeninggalnya, Al-Farabi hidup di tengah kegoncangan masyarakat dan politik Islam.Pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad sedang berada dalam kekacauan di bawah pimpinan khalifah-khalifah Radli, Muttaqi, Mustakfi.Pada ketika itu kemunculan negara-negara di daerah yang mengambil alih kekuasaan.Al-Farabi dengan cemas hati melihat perpecahan khalifah dan kemunduran masyarakat Islam.Seperti yang dinyatakan beliau tidak aktif dalam bidang politik, tetapi tetap memberikan kontribusi pemikiran dengan menulis buku politik untuk memperbaharui tata negara.Pembaruan itu menurutnya hanya dapat berhasil apabila sudah berakar kukuh dalam fondasi filsafat.

 Walaupun al-Farabi merupakan ahli metafizik Islam yang pertama dan terkemuka namun beliau lebih dikenali di kalangan kaum Muslimin sebagai penulis karya-karya filsafat politik.Para ahli sepakat memberikan pujian yang tinggi kepadanya, terutama sebagai ahli logika yang masyhur dan juru bicara Plato dan Aristoteles pada masa itu.Beliau belajar logika daripada Yuhanna ibn Hailan di Baghdad dan memperbaiki bidang logika, meluaskan dan melengkapi aspek-aspek rumit yang telah ditinggalkan oleh al-Kindi.

Kehidupan al-Farabi terbahagi kepada dua, iaitu pertama bermula dari sejak lahir sampai usia lima tahun.Pendidikan dasarnya ialah keagamaan dan bahasa.Beliau mempelajari fikih, hadis dan tafsir al-Qur’an serta mempalajari bahasa Arab, Turki dan Persia.Periode kedua ialah pada usia tua dan kematangan intelektual.Baghdad merupakan tempat belajar yang terkemuka pada abad keempat.Di sana beliau bertemu dengan sarjana dari pelbagai bidang, antaranya para filosof dan penerjemah.Beliau tertarik untuk mempelajari logika, dan antara ahli logika paling terkemuka adalah Pemikiran Metafisika Abu Bisyr Matta ibn Yunus.Al-farabi telah belajar beberapa lama dengannya.Baghdad merupakan kota yang pertama dikunjunginya.Beliau telah berada selama dua puluh tahun di Baghdad dan kemudiannya berpindah ke Damaskus.Di sini beliau berkenalan dengan Gabenor Aleppo, Saifuddaulah al-Hamdani.Gabenor ini sangat terkesan dengan al- Farabi, lalu diajaknya pindah ke Aleppo dan kemudian mengangkat al-Farabi sebagai ulama istana.

Kota kesayangannya adalah Damaskus.Beliau menghabiskan umurnya bukan di tengah-tengah kota, tetapi di sebuah kebun yang terletak di pinggir kota.Di tempat inilah beliau mendapat banyak ilham menulis buku-buku filsafat.Penyelidikanya tentang filsafat Yunani terutama mengenai filsafat Plato dan Aristoteles begitu mendalam sehingga digelari julukan Mu’alim Tsani atau Guru Kedua kerana Guru Pertama diberikan kepada Aristotles, disebabkan usaha Aristotles meletakkan dasar ilmu logika yang pertama dalam sejarah dunia.Al-Farabi menunjukkan kehidupan spiritual dalam usianya yang sangat muda dan mempraktikkan kehidupan sufi.Beliau juga ahli muzik terbesar dalam sejarah Islam dan komponis beberapa irama music yang masih dapat didengarkan dalam perbendaharaan lagu sufi musik India.20 Orde Maulawiyah dari Anatolia masih terus memainkan komposisinya sampai sekarang.Al-Farabi telah mengarang ilmu musik dalam lima bahagian.Buku-buku ini masih berupa naskah dalam bahasa Arab, tetapi sebahagiannya sudah diterbitkan dalam bahasa Perancis oleh D’Erlenger.Teorinya tentang harmoni belum dipelajari secara mendalam.Pengetahuan estetika al-Farabi bergandingan dengan kemampuan logikanya.Beliau meniggal pada tahun 950 M pada usia 80 tahun.

Beliau meninggalkan sejumlah besar tulisan penting.Karya al-Farabi dapat dibagi menjadi dua, satu antaranya mengenai logika dan mengenai subjek lain.Tentang logika al-Farabi mengatakan bahawa filsafat dalam erti penggunaan akal fikiran secara umum dan luas adalah lebih dahulu daripada keberadaan agama, baik ditinjau dari sudut waktu mahupun dari sudut logik.Dikatakan lebih dahulu dari sudut pandang waktu, kerana al-Farabi berkeyakinan bahawa masa permulaan filsafat, dalam erti penggunaan akal secara luas bermula sejak zaman Mesir Kuno dan Babilon, jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Musa.Dikatakan lebih dahulu secara logika kerana semua kebenaran dari agama harus difahami dan dinyatakan, pada mulanya lewat cara-cara yang rasional, sebelum kebenaran itu diambil oleh para Nabi.

Karya al-Farabi tentang logika menyangkut bahagian-bahagian berbeza dari karya Aristotles Organon, baik dalam bentuk komentar mahupun ulasan panjang. Kebanyakan tulisan ini masih berupa naskah dan sebahagian besar naskah-naskah ini belum ditemukan.Manakala karya dalam kelompok kedua menyangkut pelbagai cabang pengetahuan filsafat, fizik, matematik dan politik.Kebanyakan pemikiran yang dikembangkan oleh al-Farabi sangat berafiliasi dengan sistem pemikiran Hellenik berdasarkan Plato dan Aristoteles.

Diantara judul karya al-Farabi yang terkenal adalah :

Maqalah fi Aghradhi ma Ba’da al-Thabi’ah

Ihsha’ al-Ulum 25

Kitab Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadhilah

Kitab Tahshil al-Sa’adah

 ‘U’yun al-Masa’il

Risalah fi al-Aql

Kitab al-Jami’ bain Ra’y al-Hakimain : al-Aflatun wa Aristhu

Risalah fi Masail Mutafariqah

Al-Ta’liqat

Risalah fi Itsbat al-Mufaraqat

Jika ditinjau dari Ilmu Pengetahuan, karya-karya al-Farabi dapat ditinjau menjadi enam bahagian iaitu logika, ilmu-ilmu Matematik, ilmu Alam, teologi, ilmu Politik dan kenegaraan.Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah iaitu Kota atau Negara Utama yang membahaskan tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum Ilahiah islam.Filsafat politik Al-Farabi khususnya gagasannya mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Syi’ah.

Al-Farabi menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan.Pada tahun 1890 Dieterici menterjemahkan beberapa risalah pendek al-Farabi, umumnya yang berkaitan dengan sains.Bukunya yang merupakan sumbangan terhadap sosiologi adalah Risalah fi Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah yang kemudian diedit dan diterjemahkan oleh Dieterici sebagai Philosophia de Araber dan Der Mustarstaat Von Al-Farabi.Buku penting lain yang diterjemahkan kepada pelbagai bahasa Barat adalah Musiqi al-Kabir dan Ihsa al-Ulum, sebuah karya ensiklopedia yang kemudian banyak berpengaruh atas penulis Barat.

Dalam menetapkan penggolongan jenis ilmu, Al-farabi menampilkan gambaran pemikiranya yang lengkap sehingga dapat dilihat dengan mudah setiap persamaan antara pelbagai jenis ilmu yang pada mulanya dijangka tidak ada persamaan sama sekali.Seperti ilmu nahu misalnya yang menjadi dasar penelitian soal bahasa ilmu semantik.Pandangan al-Farabi mengenai semantik sebagai alat penguasaan pelbagai jenis ilmu sebenarnya mengikuti pemikiran Aristotle, bukan mengikuti pemikiran para filosof Stoicisme yang menganggap semantik sebagai ilmu pengetahuan.Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika al-farabi memandang semantik sebagai alat atau sebagai sarana untuk menetapkan hukum umum guna memperkuat kesanggupan berfikir yang dapat membawa manusia kejalan yang tepat menuju kebenaran.

Menurut al-Farabi, terdapat tiga jenis keutamaan iaitu keutamaan pandangan, keutamaan berfikir dan keutamaan akhlak.Dalam Tahshilus-Sa’adah ada mengatakan bahawa masalah kemanusiaan yang jika dihayati oleh bangsa-bangsa atau oleh penduduk sesuatu negeri dapat mendatangkan kebahagiaan duniawi dalam kehidupan pertama dan kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dalam kehidupan akhirat.

 Yang dimaksud dengan pandangan utama ialah pelbagai jenis ilmu menuju kepada pengetahuan tentang semua yang ada dalam alam wujud dan ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Ilmu Fithriyyah badihiyyah yakni pengetahuan yang dicapai melalui intuisi dan ilmu lainya yang dapat dicapai dengan jalan pengamatan, penelitian, pengajaran dan pembelajaran. Semua ilmu tersebut terdiri daripada tiga jenis pokok iaitu ilmu pasti, ilmu alam dan ilmu ketuhanan atau metafisik.Keutamaan berfikir berguna untuk menetapkan tujuan yang dicita-citakan oleh manusia dan yang hendak diusahakan kewujudannya.Selagi tujuan itu bermanfaat dan baik, maka jalan yang ditempuh untuk mewujudkanya pun bermanfaat dan baik.

Bukunya Ihsa al-Ulum merupakan ensiklopedia mengenai ilmu akhlak yang terbahagi kepada lima bagian.Bahagian pertama ialah bahasa, kedua ialah ilmu hitung, manakala yang ketiga ialah ilmu logika, keempat ilmu-ilmu alam iaitu natural science, dan yang kelima ialah politik dan sosial ekonomi atau sosio ekonomi.Para ahli fikir mutakhir mengakui bahawa mereka berhutang budi kepada al-Farabi atas segala yang telah mereka capai dalam bidang ilmu pengetahuan.Dalam mengambil sesuatu bahan ilmiah dari asalnya, al-Farabi memakai jalan pengelasan yang sangat teliti yang berdasarkan dialektika.Dan ini dilakukan dengan meletakkan kaedah-kaedah umum lalu dan daripadanya diambil alasan yang diperlukan.

Pendapat al-Farabi mengenai wujud Allah dan pengetahuan umum yang bersangkutan dengan Aqlil Awal, first intelegence dan lainnya diambil dari teori Aristotles mengenai penciptaan atau creation.Tetapi al-Farabi tidak percaya akan kekekalnya alam, yang menurut pendapat Aristotles bahawa alam itu adalah kekal. Menurut al-Farabi, alam ini mempunyai pangkal dan hujung.Selanjutnya al-Farabi percaya akan adanya hidup setelah mati akan menjadi hari pengadilan bagi manusia yang berakhir mendapat ganjaran baik atau buruk menurut perbuatan mereka pada masa hidup di atas bumi.Ini jelas menunjukkan bahawa pendapat al-Farabi ini adalah bawaan dari al-Qur’an dan Hadis Maka, bagi al-Farabi logika bukanlah satu jalan untuk mencapai makrifat tetapi ia adalah alat pencapai makrifat.Logika bukanlah jalan untuk mendapatkan hakikat tetapi ia sendirilah pendapat dari hakikat itu.

Tata kerja akal dalam proses pemikiran, amaliyat al-fikri, menurut al-Farabi meningkat mengikut tahap.Akal pada seseorang bayi bersifat potensial (aqlu bil quwwati), yang disebut oleh al-Farabi dengan aqlul-hayuli (material intelect).Aqlul-hayuli itu bersifat pasif (passive intelect), dan mulai bergerak menjadi akal berkarya (aqlu bil-fi’li, actual intellect) setelah menerima gambaran bentuk-bentuk (al surah, forms) melalui kodrat indriani (al hassat) mahupun kodrat imajinasi (al mutakhayyilat).Beliau mengolahnya menjadi pengertian-pengertian (al ma’ani, conceptions) dan pada tahap itu ia berubah menjadi akal berdaya guna (aqlul-mustafad, acquired intellect).Akal berdaya guna (aqlul-mustafad, acquired intellect) itu sekadar bertindak mengolah, mencari hubungan-hubungan antara segala pengertian untuk merekamkan tahu (al’ilm, knowledge) pada perbendaharaan ingatan.Tetapi tahu itu sendiri menurut al-Farabi adalah anugerah dari akal giat (aqlul-fa’al, active intellect) yakni kudrat ilahi, sebagai akibat dari kegiatan akal berdayaguna itu.Tahu di dalam perbendaharaan ingatan itu berpangkal kepada materi dan bentuk (al madah dan al shurah) yang ditangkap oleh kudrat indriani dari alam luar.Materi itu tidak mempunyai perwujudan tanpa bentuk. Akan tetapi di dalam proses pemikiran (amaliyat alfikri) sentiasa materi itu dipisahkan dengan bentuk hingga diperkirakan perwujudan materi tanpa bentuk, yang oleh al-Farabi disebut dengan al hayuli dan oleh Aristoteles disebut dengan hyule.

4.0       Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Menurut Al-Farabi
Al-farabi telah memberikan klasifikasi tentang ilmu pengetahuan dalam tujuh bahagian iaitu logic, percakapan, matematik, fizik, metafizik, politik dan ilmu fikhi (jurisprudence).Ketujuh-tujuh ilmu pengetahuan ini telah melingkupi seluruh kebudayaan Islam pada masa itu.Ilmu pengetahuan tentang percakapan yang dikenali sebagai ilmu al-lisan, dibahaginya pula kepada tujuh bahagian iaitu bahasa gramatika, syntax (ilmu tarkib al-kalam), syair, menulis dan membaca.Aturan ilmu bahasa yang mencakupii kesemua pembahagian ini merupakan tujuh bagian pula iaitu ilmu kalimat mufrad, ilmu kalimat yang dihubungkan oleh harf el-jar (proposition), undang-undang tentang penulisan yang benar, undang-undang tentang pembacaan yang betul dan aturan tentang syair yang baik.

Ilmu logic diajarkan kepada menengah atas bagi orang-orang yang hendak menyediakan dirinya menjadi sarjana.Oleh sebab itu, ilmu logik itu lebih dipandang bersifat seni daripada sifatnya sebagai ilmu.Ilmu atau seni logik pada umumnya terdiri sebagai berikut, ‘Supaya dapat mengoreksi fikiran seseorang untuk mendapatkan kebenaran’.Logik itu dibahagi dalam beberapa bahagian.Dimulakan dengan Catagory dan disudahi dengan syair (poetry).Orang Arab juga memasukkan ilmu balaghah (rothorika) dan syair menjadi sebahagian dari ilmu logik.Kemudian setelah diselidik, ternyata itu termasuk dalam bahagian mantik, maka sekarang ini pembahagian ilmu logika menjadi sembilan fasal.Tentang matematik, al-Farabi membahaginya menjadi tujuh bahagian iaitu arithmatik, geometri, optik, astronomi, musik, hisabaqi dan mekanikal.Metafizik ditujukan pada dua jenis pelajaran.Pertama, pengetahuan tentang makhluk dan yang kedua contoh-contoh dasar atau filsafat ilmu.Tentang ilmu makhluk dikatakannya sebagai ilmu yang mempelajari dasar-dasar makhluk yang tidak didasarkan kepada bentuk jasmani atau benda-benda berupa tubuh.

Politik dikatakannya juga sebagai ilmu sipil yang menjurus kepada etika dan politik.Filusuf-filusuf Islam menukarkan perkataan Politeia dari bahasa Yunani dengan perkataan Madani.Erti perkataan ini adalah sipil yang berhubungan dengan kota.Ilmu agama dibahagikan kepada fikih (Yurisprudence) dan kalam (theology).Ilmu kalam ada dua cabangnya yang kemudian dimasukkan menjadi ilmu agama, adalah pengetahuan baharu yang dimasukkan ke dalam Islam.Klasifikasinya dalam perincian ilmu pengetahuan dapat disimpulkan seperti berikut:

1.Ilmu bahasa iaitu syntaksis, gramatik, pengucapan dan tuturan, dan puisi.
2. Logik iaitu pembahagian definisi dan komposisi gagasan-gagasan yang sederhana.
 3.Sains persiapan;
a. Aritmeti iaitu praktis teori
b. Geometri iaitu praktis teori
c. Optik
d. Sains tentang langit merupakan astrologi, gerak dan susuk benda-benda langit.
e. Musik ialah praktis teori
f. Ilmu tentang timbangan.
g. Ilmu membuat alat-alat pembuatan mesin-mesin dan instrumen-instrumen sederhana untuk digunakan dalam pelbagai seni dan sains seperti astronomi dan muzik.

4. Fisika yang merupakan sains alam, metafizik iaitu sains yang berhubungan dengan Tuhan dan prinsip-prinsip kebendaan.
Fizik
a.Ilmu tentang prinsip-prinsip yang mendasari benda-benda alam.
b.Ilmu tentang sifat dan ciri elemen, dan prinsip yang mengatur kombinasi elemen menjadi benda.
c. Ilmu tentang pembentukan dan kerusakan benda.
d. Ilmu tentang reaksi yang terjadi pada elemen-elemen dalam membentuk ikatan.
e. Ilmu tentang benda-benda ikatan yang terbentuk dari empat elemen dan sifat-sifatnya.
f. Ilmu mineral.
g. Ilmu tumbuhan.
h. Ilmu hewan.

Metafizik:
a. Ilmu tentang hakikat benda.
b. Ilmu tentang prinsip-prinsip sains khusus dan sains pengamatan.
c. Ilmu tentang benda non-jasadi, kualitas-kualitas dan ciri-cirinya yang akhirnya menuju kepada ilmu tentang kebenaran, yaitu mengenai Allah yang salah satu nama-Nya ialah kebenaran(al-Haqq).
5. Ilmu kemasyarakatan:
a. Jurisprudensi
b. Retorik.

5.0       Hukum Mempelajari Ilmu Pengetahuan Menurut Al-Farabi
Islam mengharuskan setiap pemeluknya untuk berusaha menjadi ilmuwan dalam bidang tertentu sejauh yang dapat mereka capai dalam ilmu pengetahuan.Lebih jauh mereka menemukan sejarah tokoh-tokoh agama, salah satunya adalah al-Farabi yang telah berhasil membuka jalan kepada kunci ilmu pengetahuan, di mana manusia memperoleh keberkahan dan manfaat yang tak ternilai harganya.

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”. (Al – A’laq: 1)
Wahyu pertama yang diterima Nabi dari Allah mengandung perintah, “Bacalah dengan nama Allah”.Perintah ini mewajibkan orang untuk membaca.Ertinya pengetahuan harus dicari dan diperoleh demi Allah.Allah tidak saja berada pada awal pengetahuan, Ia juga berada pada akhirnya, menyertai dan memberkati keseluruhan proses belajar.Salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam al-Qur’an adalah alim, yang bererti “Yang memiliki pengetahuan”.Oleh sebab itu, memiliki pengetahuan merupakan suatu sifat ilahi dan mencari pengetahuan merupakan kewajiban bagi yang beriman. Apabila orang-orang yang beriman diwajibkan mewujudkan sifat-sifat Allah dalam keberadaan mereka sendiri seperti dikatakan oleh sebuah hadis, maka menjadi suatu keharusan bagi semua orang yang percaya akan Allah sebagai sumber segala sesuatu yang ada, untuk mencari dan menyerap dalam wujud mereka sebanyak mungkin sifat-sifat Allah termasuk dengan sendirinya pengetahuan sehingga wawasan tentang Yang Kudus menjadi darah daging kehidupan mereka.Sudah jelas, bahwa tidak semua sifat Allah dapat diserap oleh manusia mengingat kudratnya yang tak terbatas dan tak terhingga tetapi setiap manusia pasti dapat memiliki sifat-sifat ilahi sebanyak yang diperlukan untuk pemenuhan dan perealisasian dirinya sendiri.Dan pengetahuanlah yang membezakan manusia dengan malaikat dan dari semua makhluk yang lain dan melalui pengetahuanlah kita dapat mencapai kebenaran.

6.0 KESIMPULAN
Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh.Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini.Sementelahan itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini.Abu Nashr Muhammad juga merupakan salah satu tokoh filosof muslim yang banyak dikenal di dunia Barat dengan sebutan al-Parabius atau guru kedua setelah Aristoteles sebagai guru pertama.Banyak pemikiran-pemikiran al-Farabi yang diambil dari Aristoteles, akan tetapi al-Farabi tidak hanya menerima begitu saja.Beliau dalam menelaah pemikiran Aristotles selalu dihubungkan dengan al-Qur’an dan Hadis.Seperti pendapat Aristotles yang menyatakan bahwa dunia ini kekal, tetapi menurut al-Farabi dunia ini tidak akan selamanya kekal kerana al-Farabi masih mempercayai bahawa akan adanya hari kiamat, maka beliau berpendapat bahwa dunia ini tidak akan kekal selamanya.

Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam tujuh bagian.Ketujuh ilmu pengetahuan ini melingkupi seluruh kebudayaan Islam pada masa itu.Al-Farabi juga berpendapat bahawa mempelajari ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya.Akan tetapi dalam perkembangannya kajian tentang ilmu pengetahuan dalam Islam semakin rendah, mereka lebih suka mengkaji ilmu fiqh dari pada ilmu pengetahuan. Pada hal semua ilmu pada hakikatnya itu sama kecuali ilmu-ilmu yang dilarang oleh Allah untuk dipelajari.


Pensyarah: Abd Aziz bin Harjin
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.comNo comments:

Post a Comment