Thursday, October 15, 2015

Tajuk: Konsep Sains Matematik Menurut Islam

PENDAHULUAN
Dalam sejarah matematik, "Matematik pada zaman pertengahan Islam"merujuk kepada matematik yang dikembangkan oleh ahli matematik dari budaya Islam dari bermulanya Islam sehingga abad ke-17, kebanyakannya termasuk ahli matematik Arab dan Parsi, dan juga umat Muslim yang lain dan bukan-Muslim yang sebahagian dari kebudayaan Islam. Ahli matematik Islam juga dikenali sebagai ahli matematik Arab oleh kerana berasaskan teks matematik Islam ditulis dalam Bahasa Arab. Ahli matematik Islam adalah aspek utama pada sejarah lebih besar sains Islam, dan juga sebahagian penting bagi sejarah matematik.

Sains and matematik Islam berkembang di bawah pemerintahan Khalifah Islam(juga dikenali sebagai Empayar Arab atau Empayar Islam ditubuhkan di merata-rata Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara, Sicily, Semenanjung Iberia, dan sesetengah bahagian Perancis dan Pakistan (dikenali sebagai India pada waktu itu) pada abad ke-8. Walaupun kebanyakan teks Islam pada matematik dituliskan dalam Bahasa Arab, ia tidak semua ditulis oleh orang Arab, semenjak - seperti taraf Bahasa Yunani di dunia Hellenistik — Bahasa Arab digunakan sebagai Bahasa sarjana bukan Arab di merata-rata dunia Islam pada zaman itu. Banyak ahli matematik Islam adalah orang Parsi.

Kajian terkini melukiskan sebuah gambaran baru tentang sistem hutang yang kita harus berterima kasih kepada matematik Islam. Sudah tentu banyak idea yang dahulu dianggapkan sebagai konsep baru yang bijak oleh kerana ahli matematik Eropah pada abad ke-16, ke-17, dan ke-18 sekarang telah diketahui pada perkembangannya oleh ahli matematik Arab/Islam sekitar empat abad yang lebih awal. Dengan hormatnya, pelajaran ahli matematik hari ini lebih serupa dengan gaya matematik Islam daripada matematik Hellenistik.

MATEMATIK ISLAM

Kekalifahan Islam (Empayar Islam) yang diasaskan di Timur Tengah, Afrika Utara, Iberia, dan sesetengah bahagian India (di Pakistan) pada abad ke-8 mengekalkan dan menterjemahkan banyak teks matematik keyunanian (daripada bahasa Greek kepada bahasa Arab) yang kebanyakannya telah dilupai di Eropah pada masa itu. Penterjemahan berbagai-bagai teks matematik India dalam bahasa Arab memberikan kesan yang utama kepada matematik Islam, termasuk pengenalan angka Hindu-Arab ketika karya-karya Brahmagupta diterjemahkan dalam bahasa Arab pada kira-kira tahun 766. Karya-karya India dan keyunanian menyediakan asas untuk penyumbangan Islam yang penting dalam bidang matematik yang menyusul. Serupa dengan ahli-ahli matematik India pada waktu itu, ahli-ahli Islam minat akan astronomi khususnya.

Walaupun kebanyakan teks matematik Islam ditulis dalam bahasa Arab, bukan semuanya ditulis oleh orang Arab kerana, serupa dengan status bahasa Greek di dunia keyunanian, bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa tertulis oleh cendekiawan-cendekiawan bukan Arab di seluruh dunia Islam pada waktu itu.

PENGARUH

Matematik Yunani dan matematik India memainkan peranan penting dalam kemajuan matematik Islam terawal, terutamanya karya-karya seperti karya geometri klasik Euclid, karya trigonometri Aryabhata dan karya arimetik Brahmagupta, dan sarjana menganggap karya-karya itu menyumbang pada era inovasi saintifik Islam yang berlanjutan hingga kurun ke-14. Banyak teks-teks Yunani kuno hanya bertahan dalam bentuk terjemahan ke bahasa Arab yang dilakukan ilmuan Islam.

Kemungkinan sumbangan paling penting dalam bidang matematik dari India ialah sistem angka India-Arab yang berasaskan tempat perpuluhan, yang juga dikenali sebagai angka Hindu. Sejarawan Parsi al-Biruni(sekitar 1050M) dalam buku beliau Tahqiq ma li al-Hind menyatakan bahawa Khalifah al-Ma'mun menerima kedatangan duta dari India dan membawa bersama sebuah buku yang diterjemahkan ke bahasa Arab sebagai Sindhind. Berkemungkinan Sindhind tidak lain tidak bukan Brahmasphuta-siddhanta tulisan Brahmagupta.

AHLI MATEMATIK ISLAM TERMASYHUR

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ahli astronomi Parsi abad ke-9 dari Kekalifahan Baghdad, menulis banyak buku yang penting mengenai angka Hindu-Arab dan kaedah untuk menyelesaikan persamaan. Perkataan algoritma berasal daripada namanya, manakala perkataan algebra berasal daripada judul Al-Jabr wa-al-Muqabilah, salah satu karyanya. Al-Khwarizmi sering dianggap sebagai bapa algebra moden dan algoritma moden.

Perkembangan algebra yang lebih lanjut telah dibuat oleh Abu Bakr al-Karaji (953—1029) dalam karyanya, al-Fakhri, yang memperluas kaedah algebra untuk merangkumi kuasa kamiran serta punca kuasa bagi kuantiti yang tidak diketahui. Pada abad ke-10, Abdul Wafa menterjemahkan karya-karya Diophantus dalam bahasa Arab dan mengembangkan fungsi tangen.

Omar Khayyam, pemuisi serta ahli matematik abad ke-12, menulis perbincangan mengenai kesukaran dalam Euclid, sebuah buku mengenai kecacatan dalam karya unsur-unsur Euclid. Beliau memberi penyelesaian geometri untuk persamaan kuasa tiga yang merupakan salah satu perkembangan yang paling asli dalam matematik Islam. Khayyam amat terpengaruh dalam pembaharuan takwim. Sebahagian besar trigonometri sfera dikembangkan oleh Nasir al-Din Tusi(Nasireddin), salah seorang ahli matematik Parsi pada abad ke-13. Beliau juga menulis sebuah karya yang terpengaruh mengenai postulat selari Euclid.

Dalam abad ke-15, Ghiyath al-Kashi mengira nilai π sehingga tempat perpuluhan ke-16. Kashi juga mencipta algoritma untuk mengira punca kuasa ke-n yang merupakan kes yang khas untuk kaedah-kaedah yang diberikan berabad-abad kemudian oleh Ruffini dan Horner. Ahli-ahli matematik Islam lain yang terkenal termasuk al-Samawal, Abu'l-Hasan al-Uqlidisi, Jamshid al-Kashi, Thabit ibn Qurra, Abu Kamil dan Abu Sahl al-Kuhi.

Pada zaman Kerajaan Turki Uthmaniyah dalam abad ke 15, perkembangan matematik Islam menjadi lembap. Ini adalah selari dengan kelembapan perkembangan matematik ketika orang Rom menaklukkan dunia keyunanian.

Seorang tokoh penting dalam matematik Islam ialah al-Ḵwārizmī (780M-850M).
Pengenalan

Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau ialah seorang ulama' Islam yang terkenal pada abad yang ke-8 Masihi. Beliau dilahirkan di Khawarizm pada tahun 780 Masihi, tetapi tiada tarikh tepat bila beliau dilahirkan. Al-Khawarizmi telah dikenali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliaulah yang menemukan Al Jabr wal Muqabalah. (penjabaran dan penyelesaian). Dinamakan latin menjadi Al-Jabar.

Di negara Perancis pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Di negara Inggeris pula dia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.

Lebih dikenali sebagai Al Khawarizmi di kalangan ahli sains dan merupakan seorang ahli sains Islam yang terulung dalam ilmu matematik. Beliau juga merupakan seorang ahli astronomi dan geografi yang terkenal pada zamannya. Gelaran Al Khawarizmi diberi kepada beliau sempena tempat kelahirannya di Khawarizm yang terletak di selatan Laut Aral. Beliau lahir di sebuah tempat bernama Kath iaitu sebahagian daripada daerah Khawarizm.

Kath kini telah lenyap akibat ditenggelami pasir. Kehidupan kanak-kanaknya kurang diketahui tetapi ibu bapanya telah membawanya berhijrah ke Baghdad, Iraq ketika beliau masih kecil.

Sumbangan Beliau

Beliau memperkenalkan beberapa prinsip asas kaedah ilmu algebra dan geometri, matematik, ilmu ukur dan ilmu bintang. Antara kaedah ilmu algebra dan geometri yang diperkenalkan beliau ialah konsep empat segi dan tiga segi. Prinsip tersebut dipakai oleh semua pihak sehingga ke hari ini.

Beliau sebenarnya merupakan pengasas kepada beberapa cabang dan konsep asas matematik. Hasil kerjanya dalam algebra begitu cemerlang dan beliau tidak hanya mempunyai inisiatif terhadap subjek dalam pembentukan sistematik tetapi juga bertanggungjawab membangunkan penyelesaian analitikal dalam pengembangan garis lurus serta persamaan kuadratik.

Persamaan kuadratik ialah satu persamaan di mana kuasa kedua tanpa kuasa lebih tinggi digunakan bagi yang tidak diketahui (x2 + 2x - 8 = 0). Kejayaan itu akhirnya menjadikannya pengasas Algebra. Nama Algebra diperoleh daripada bukunya yang terkenal iaitu Al-Jabr-al-Muqabilah.

Beliau turut menjelaskan dengan teliti kegunaan sifar - iaitu sistem angka yang dibangunkan oleh orang Arab.

Pada masa yang sama, beliau membangunkan sistem perpuluhan dan dengan itu, keseluruhan sistem nombor angka, algorithm atau algorizm memperoleh nama selepas dibangunkan oleh orang Arab. Dalam matematik pula, beliau telah menetapkan kaedah yang lebih mudah dan lebih tepat serta ringkas. Beliau memulakan konsep angka bermula daripada satu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 dan beliau juga memperkenalkan konsep puluhan dengan meletakkan 0 (sifir) atau angka kosong selepas 9, dan konsep gandaan seperti dua kali sepuluh ialah dua puluh (2x10=20), tiga kali sepuluh ialah tiga puluh (3x10=30) dan sebagainya sehingga menjangkau ratusan, ribuan dan seterusnya. Konsep tersebut dapat menyelesaikan banyak masalah yang tersebut dalam matematik terutama bagi masyarakat orang barat pada ketika ini menggunakan angka roman seperti i, ii, iii dan seterusnya.

Dalam usahanya memperkenalkan sistem angka India (kini dikenali angka Arab), beliau telah membangunkan beberapa prosedur kira-kira termasuk operasi dan pecahan. Sistem angka itu kemudiannya diperkenalkan kali pertama oleh orang Arab kepada Barat yang mana hasil kerjanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah.

Jasa beliau yang lain ialah membangunkan secara terperinci bidang trigonometri iaitu ilmu matematik mengenai sudut dan sempadan segitiga yang mengandungi fungsi sine. Beliau juga menyempurnakan teori geometri yang mewakili muka keratan kon dan membangunkan kalkulus yang mana membantunya menguasai konsep perbezaan. Beliau juga dilaporkan bekerjasama dalam pengukuran darjah di bawah perintah Mamun al-Rashid yang bertujuan mengukur isipadu dan lilitan bumi. Pembangunan ilmu kaji bintang atau ilmu falak olehnya mempunyai makna yang cukup besar terhadap kemajuan dalam bidang sains astronomi - yang mana beliau turut menulis buku mengenainya.

Sumbangan Khawarizmi dalam ilmu geografi turut cemerlang. Beliau tidak hanya menyemak pandangan Ptolemy mengenai geografi tetapi juga membetulkannya termasuk dalam melakar peta dunia. Al Khawarizmi merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi iaitu 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia.

Hasil kerjanya yang lain turut meliputi kerja-kerja asal berkaitan dengan jam, alat yang menunjukkan waktu dengan bayangan matahari serta kaji bintang. Hasil penemuannya dibukukan dan beberapa bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal kurun ke-12.

Sebenarnya, bukunya mengenai kira-kira, Kitab al-Jam'a wal-Tafreeq bil Hisab al-Hindi telah hilang di benua Arab tetapi masih boleh diperoleh dalam buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin.

Bukunya mengenai Algebra iaitu Al-Maqala fi Hisab-al Jabr wa-al-Muqabilah juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada kurun ke-12 dan ia adalah terjemahan yang diperkenalkan dalam dunia sains baru kepada Barat. Hasil kerjanya dalam ilmu falak turut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah dan kemudian ke dalam bahasa Cina.

Buku geografinya, Kitab Surat-al-Ard bersama-sama peta lakarannya juga telah diterjemahkan. Selain itu, beliau turut menulis kalendar Yahudi, Istikhraj Tarikh al-Yahud. Beliau juga menulis Kitab al-Tarikh dan buku mengenai alat yang menunjukkan waktu dengan bayangan matahari dikenali Kitab al-Rukhmat. Malangnya kedua-dua buku itu telah hilang. Pengaruh Khawarizmi dalam perkembangan ilmu sains khususnya matematik, astronomi dan geografi kini menjadi lakaran sejarah.

Buku-bukunya turut menjadi buku teks di beberapa universiti sehingga kurun ke-16.

Ketokohan al-Khawarizmi

Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji.

Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam. Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.

Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu daripadanya telah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan orang Sepanyol dan Kristian. Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dan geometri sahaja.

SUMBANGAN ISLAM DALAM BIDANG MATEMATIK

Pada zaman awal Islam, iaitu lebih kurang pada tahun 700M, orang Islam mengarahkan perhatian mereka kepada aktiviti-aktiviti intelektual. Tumpuan utama mereka ialah bidang ilmu amali seperti matematik dan astronomi. Ada unsur-unsur keagamaan yang menyebabkan orang Islam memerlukan matematik dan astronomi. Dengan ilmu geometri, mereka menentukan arah Mekah (Kaabah) yang menjadi kiblat pada waktu mereka bersembahyang setiap hari. Manakala aritmatik dan algebra diperlukan untuk mengira harta pusaka, hari dan tahun. Dengan ilmu astronomi pula, mereka dapat menentukan hari-hari kebesaran yang lain (hari raya dan permulaan berpuasa dalam bulan Ramadhan).

Bagaimanapun, orang Islam tidak menghadkan penggunaan ilmu yang mereka majukan itu semata-mata untuk agama tetapi memperluaskan lagi penggunaannya untuk manfaat manusia. Apabila orang Islam berpaling ke bidang matematik yang kadangkala dirujuk sebagai “Cermin Peradaban”, mereka telah mengikuti jalan yang sukar untuk memperkembangkan kebudayaannya. Orang Islam begitu maju pada zaman pertengahan Islam kerana mereka mempelajari tentang langit dan bumi dengan mencari bukti-bukti untuk menambah keimanan mereka. Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri menyuruh para pengikutnya mencari imu pengetahuan bermula dari buaian hinggalah ke liang lahad, walaupun hingga ke negeri China. “Sesiapa yang mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan, bermakna dia mengembara pada jalan Allah menuju syurga”. Pada zaman kegelapan di Barat, matematik telah merosot ke tahap yang rendah. Sungguhpun demikian, kejayaan intelek orang Yunani dalam ilmu ini untuk manusia tidak hilang begitu saja. Di bawah pengaruh dorongan agama Islam yang agung, orang Islam menjadi kuasa besar yang meluas dengan cepatnya.

Bermula dari tahun 600M hingga 1200M, Empayar Islam merentang dari India hinggalah ke Sepanyol, Baghdad dan Cordova merupakan pusat pentadbiran para khulafa’ yang memerintah. Abad ke-9 dan ke-10 dianggap sebagai zaman keemasan ahli-ahli matematik Islam. Dunia terhutang budi kepada mereka kerana memelihara dan memperkembangkan matematik orang Yunani yang bermutu tinggi. Begitu juga zaman Renaissance Eropah terhutang budi kepada Zaman keemasan Islam. Perhubungan atau pertalian ini membuka pintu yang luas untuk para cerdik pandai seterusnya membuat penyelidikan lanjutan.

Perhatian khusus patut diberikan terhadap kebangkitan negara Islam yang mengagumkan ketika Eropah mengalami zaman kegelapannya. Hanya sedekad selepas Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622M, semua kaum di Semenanjung Tanah Arab yang hidup berpecah belah dapat disatukan oleh semangat keagamaan mereka yang begitu tinggi sehingga terbentuklah sebuah negara yang amat berpengaruh.

Kira-kira pada tahun 800M, khalifah yang memerintah pada masa itu telah menjadikan bandar Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. Khalifah al-Ma’mun contohnya; seorang cendikiawan, ahli falsafah dan teologi telah membina Bayt al-Hikmah sebagai perpustakaan, akademi dan institusi penterjemahan. Ia juga merupakan pusat pendidikan terpenting dibangunkan selepas penubuhan Muzium Iskandariyah pada pertengahan abad ke-3 S. M. Khalifah al-Ma’mun juga mengumpulkan para cerdik pandai untuk menterjemahkan karya-karya terkenal dalam bahasa Yunani ke bahasa Arab.

 Lantaran ini, tidak hairanlah jika karya-karya Ptolemy, Euclid, Aristotle dan lain-lain lagi tersebar jauh dari Baghdad hingga ke universiti-universiti Islam di Sicily dan Sepanyol. Melalui universiti-universiti di Sepanyol jugalah orang-orang Islam memperkenalkan pengetahuan saintifik serta memindahkannya ke Eropah yang pada ketika itu berada dalam kegelapan. Boleh dikatakan serentak dengan zaman orang Islam dalam sejarah matematik, sama ada mereka adalah putera raja, tokoh agama ataupun orang kaya, kesemua mereka ini berlumba-lumba mengupah orang menterjemahkan hasil-hasil tulisan lama dan menulis tentang ciptaan baru yang saintifik.

Untuk tujuan ini, mereka menggunakan cerdik pandai Islam, kristian, Yahudi dan Zorostrian. Walaupun mereka semua berlainan agama dan bangsa tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama. Kesemua mereka ini menulis dalam bahasa Arab iaitu bahasa orang Islam.

Abu al-Rihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni mengisytiharkan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan beliau sendiri lebih suka menggunakan bahasa Arab yang kata-katanya agak kasar berbanding bahasa Farsi yang lebih halus. Malah kebanyakan buku-buku teks yang digunakan di universiti-universiti di Turki ditulis dalam bahasa Arab sebagai lanjutan bahasa ilmu pengetahuan sehingga abad ke lapan belas.

Dalam bukunya Life of Science, Professor George Sarton dari Universiti Harvard mengatakan “Berdasarkan fakta, saya menegaskan walaupun aktiviti utama para cerdik pandai yang menulis dalam bahasa Arab itu ialah usaha penterjemahan dan asimilasi, mereka juga berusaha lebih daripada itu. Mereka tidak sewenang-wenangnya menyebarkan ilmu pengetahuan dahulu kala tapi juga mencipta sesuatu yang baru….. bagaimanapun terdapat juga beberapa orang Yunani yang hampir-hampir secara mendadak mencapai ke peringkat yang mengagumkan. Ini disebut sebagai pencapaian orang Yunani yang menakjubkan. Tetapi orang akan berkata juga tentang pencapaian orang Arab yang menakjubkan meskipun dalam konteks berlainan. Munculnya peradaban baru yang bersifat antarabangsa dan ensiklopedia hanya dalam tempoh dua abad merupakan suatu yang walaupun dapat dihuraikan tetapi tidak dapat diungkapkan sepenuhnya”.

Prof. George A. Miller dari University Illinois menulis;
“Sejarah matematik merupakan antara ilmu yang mempunyai suatu bentuk yang dianggap sempurna dan mempunyai hasil-hasil yang menggalakkan. Ini terbukti sejak dua ribu tahun dahulu melalui proses pemikiran yang sama seperti yang kita gunakan hari ini. Oleh sebab itulah sejarah matematik perlu mengarahkan perhatian kepada pencapaian saintifik yang mempunyai nilai tetap disamping memberi perhatian kepada warisan intelektual agung yang wujud pada hari ini”.

Hasil penulisan tentang sejarah matematik orang Islam yang dapat dipercayai ketulenannya masih belum ada. Oleh itu, penulisan buku ini bertujuan mempersembahkan secara ringkas sejarah perkembangan sumbangan orang Islam terhadap matematik disamping memelihara matematik orang Yunani dan Hindu. Menurut F. W Kokomoor “Kemungkinan tiada satupun karya yang penting pada zaman keemasan orang Yunani yang tidak diterjemahkan atau dikuasai oleh orang Islam”. Orang Islam telah memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematik sehingga mereka menghasilkan karya-karya bermutu tinggi melebihi had yang telah dicapai oleh orang Yunani khususnya dalam bidang algebra dan trigonometri.

Dari abad ke-8 hingga abad ke-9, umat Islam berkongsi kebudayaan yang sama dengan bahasa Arab sebagai alat perhubungan utamanya. Antara tokoh-tokoh matematik Islam pada masa itu ialah;

i) Abu Bakar Hussien al-Karkhi. Beliau banyak menulis dalam bidang algebra, aritmetik dan geometeri
ii) Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi yang digelar sebagai “Bapa algebra” adalah seorang ahli matematik dan astronomi. Beliau juga dipanggil ke istana oleh al-Ma’mun kemudian dilantik menjadi ahli astronomi di istananya.
iii) Muhammad ibn Jabir ibn Sinan Abu Abdullah al-Battani. Beliau dilahirkan di Battan, Mesopotamia. Merupakan seorang putera Arab dan menjadi gebenor di Syria. Dianggap sebagai ahli matematik Islam terbaik dan telah memperbaiki trigonometri serta menghasilkan sifir kotangen yang pertama.
iv) Waijan ibn Rustam Abu Sahl al-Kuhi, seorang ahli astronomi dan geometri di Baghdad. Beliau banyak menumpu perhatian dan usaha dalam masalah-masalah yang dipelopori oleh Archimedes dan Apollonius yang kemudiannya terhasil pula persamaan-persamaan yang melebihi peringkat kedua.
v) Thabit ibn Qurra, lahir di Harran, Mesopotamia pada tahun 833M. Sebagai ahli matematik dan astronomi, beliau menterjemah karya-karya ahli-ahli matematik Yunani disamping menulis teori tentang nombor-nombor.

Ahli matematik Islam menyedari kemajuan intelek manusia merupakan kecenderungan yang bijak untuk percapaian manusia sama ada pada waktu yang lalu, sekarang mahupun yang akan datang. Umpamanya, matematik pada zaman Mesir purbakala dan Rom menjadi alat untuk menyelesaikan masalah-masalah harian.

Menurut Professor Eric Temple Bell dari Institut Teknologi California “Dalam sejarah tamadun manusia, kesemuanya telah berusaha ke arah pencapaian dalam bidang matematik. Zaman permulaan pra sejarah tidaklah diperolehi sebagaimana penemuan bahasa dan seni. Oleh itu, permulaan peradaban hanya boleh dihubungkaitkan dari tingkah laku orang primitf hari ini. Walau dari mana pun sumbernya, matematik yang kita dapati hari ini telah melalui dua aliran nombor dan bentuk; pertama melalui aritmetik dan algebra dan kedua melalui geometri”.

STRATEGI PENGISLAMAN SAINS MATEMATIK

Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-undang Islam.

1. Tauhid
Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran, kewujudan dan keEsaan Tuhan]. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tanpa syarat.

2. Syariah
Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga harus di dalam sudut syariah.

3. Akhlak
Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

PENUTUP

Pencapaian ahli-ahli matematik Islam boleh disimpulkan sebagai berikut:
Mereka menyatakan secara umum konsep nombor di luar dari pengetahuan orang Yunani. Mereka memajukan ilmu algebra dan membuatnya lebih bersistematik serta memelihara perkaitannya dengan geometri. Hasil karya orang Yunani dalam bidang geometri satah dan bongkah serta seterusnya menghasilkan sifir yang tepat untuk fungsi-fungsi trigonometri serta menemui banyak identiti trigonometri12. Dengan ini dapat disimpulkan juga Tamadun barat banyak menerima sumbangan dan pengaruh tamadan Islam meliputi setiap aspek kehidupan dari persoalan kebudayaan dan cara hidup kepada persoalan politik dan pemerintah dan seterusnya membuka minda mereka untuk meneroka bidang-bidang intelektual yang selama ini asing dalam kehidupan masyarakat Eropah. Maka wajarlah Barat berterima kasih kepada budi dan jasa orang-orang Islam kerana mengeluarkan mereka dari kejahilan. Seorang tokoh barat pernah menegaskan bahawa tidak ada bidang bidang kemajuan yang dicapai oleh Eropah kecuali terdapat pengaruh dan kesan tamadun Islam yang besar dalam bidang tersebut. Selain itu kegunaan matematik meliputi pelbagai aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com


No comments:

Post a Comment