Wednesday, October 14, 2015

Tajuk: Sejarah Kelahiran dan Sumbangan Abu Musa Jabir Ibn Hayyan

PENDAHULUAN
Kajian mengenai ilmu kimia merupakan sumbangan penting yang diwarisi daripada cendekiawan Muslim bagi tamadun moden. Cendekiawan serta ahli sejarah Barat juga mengikuti asas ilmu kimia moden diambil daripada ahli kimia Muslim. Justeru gelaran Bapa Kimia Moden telah diberikan kepada ahli kimia Muslim Jabir Ibnu Hayyan. Seorang ahli kimia Jerman pada abad ke-18, Will Durant dalam bukunya The Story Of Civilization IV: The Age of Faith mengakui kehebatan cendekiawan Muslim semasa zaman khalifah dalam ilmu kimia. 

Malah Durant berkata, kimia merupakan ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan semasa Tamadun Islam mengalahkan tamadun Yunani yang memberikan hipotesis yang samar-samar. Manakala dalam tamadun Islam, saintisnya telah memperkenalkan pemerhatian yang tepat, eksperimen terkawal, serta catatan atau dokumen yang begitu terperinci. 

Malah sejarah mencatatkan tamadun peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi dalam bidang kimia. Cendekiawan Islam telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. 

Dengan memanfaatkan ilmu kimia, ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga kini. Berkat revolusi sains yang dicetuskan cendekiawan Muslim, dunia mengenal pelbagai industri yang melibatkan kimia.. 


BIOGRAFI ABU MUSA JABIR IBN HAYYAN

Tokoh Jabir ibn Haiyan atau nama penuhnya Abu Musa Jabir ibn Hayyan al-Barqi al-Azdi juga dikenali sebagai "Geber" di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Islam. Abu Musa Jabir ibn Hayyan ini kadang kala dipanggil dengan nama al-Harrani dan al-Sufi. Beliau juga dikenali sebagai "Bapa Ilmu Kimia Dunia". Beliau merupakan seorang tokoh Muslim polymath (memiliki kemampuan tidak hanya dibidang satu ilmu saja) iaitu ahli kimia bahkan juga alkemis, astrologi dan astronomi, ahli geografi, farmasi dan juga doktor. 

Abu Musa Jabir Ibn Hayyan lahir di Thus, Kurasan di Iran pada 721M. Beliau merupakan anak kepada penjual ubat. Ayahnya hidup di masa-masa terakhir Daulah Umawiyah dan awal Daulah Abbasiyah. Mereka hidup berpindah-pindah dan tatkala di daerah Thus lahirlah anaknya yang dinamakan Jabir. Hayyan meninggal ketika Jabir masih kecil sehingga ia hidup sebagai anak yatim di bawah asuhan kerabatnya. Semenjak kecil Jabir sangat tekun belajar tentang ilmu sains terutamanya matematika fisika dan kimia. Dan bakat ilmiahnya mulai bersinar ketika mulai berinteraksi dengan sang guru, Ja’far as Shodiq hingga sampailah beliau di kota seribu satu malam, kota ilmu pengetahuan dan poros peradaban dunia, Baghdad. 

Di Baghdad, beliau disambut dan dimuliakan oleh keluarga istana kerana ayahnya telah sangat berjasa kepada negara. Beliau tinggal di komplek istana kekhilafahan dan sangat menjaga hubungan baik dengan para khalifah, khususnya Khalifah Harun Ar Rosyid, khalifah yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sastra. Dan hubungan beliau dengan keluarga Barmak-pun sangat erat sehingga ketika terjadi pembersihan keluarga Barmakiyah oleh pihak istana, Jabir terpaksa meninggalkan Baghdad untuk menyelamatkan diri. 

Jabir Ibn Hayyan yang hidup di abad ke-7 dikenal ilmuwan yang sangat teliti dalam percubaan dan dalam mengambil kesimpulan. Beliau sering mengulang-ulang hasil percubaanya hanya untuk meyakinkan bahwa itulah hasil akhir yang sebenarnya dari eksperimen tersebut. Beliau telah mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diteka, menjadi suatu ilmu sains yang dapat difahami dan dipelajari oleh manusia. 

Jabir dikatakan belajar di bawah seliaan Imam Ja'afar Sadiq dan putera Ummayyyah iaitu Khalid ibn Yazid, yang juga terkenal sebagai ahli alkimia. Sebelum itu beliau menuntut ilmu dalam bidang perubatan di bawah naungan Wazir Barmaki semasa zaman Khalifah Abbasyiah Harun al-Rasyid. Jabir Ibn Haiyan meninggal dalam tahanan rumah di Kufah pada 803 M. 

Salah satu pernyataannya yang paling terkenal adalah: Yang diterjemahkan kedalam bahasa latin oleh orang-orang Eropah; “The first essential in chemistry, is that you should perform practical work and conduct experiments, for he who performs not practical work nor makes experiments will never attain the least degree of mastery. ”

Jabir bin Hayyan merupakan tokoh besar dalam filsafat Islam yang perhatiannya pun besar di dalam ilmu kimia. Terdapat banyak penemuan saintis yang sudah beliau temukan dan tidak jarang pula penemuan beliau tersebut masih digunakan sampai sekarang ini, baik peralatannya mahupun teori-teori beliaau sebagai landasan dasar pemikiran. 

Sebagai seorang muslim yang taqwa, Jabir bin Hayyan tidak pernah melepaskan sedikitpun mengenai pemikiran-pemikiran yang telah dihasilkan tersebut tanpa adanya unsur Illahi. Beliau merupakan ilmuwan terbaik yang telah menjadikan kimia tersebut, bukan hanya sekadar bagian sains yang kering saja, namun beliau telah mengharmonikan kimia itu dengan berbagai unsur esoteris (atau disebut dengan alkhemi). 

Sebenarnya masih terdapat banyak mengenai pengkajian kimia yang sudah dilakukan oleh Jabir bin Hayyan ini. Akan tetapi, sayangnya sampai sekarang ini masih belum banyak orang-orang yang mengkaji pemikirannya. Padahal kimia ala Jabir bin Hayyan ini mampu menjadikan khazanah filsafat Islam semakin kaya, tentunya apabila terus dilanjutkan oleh kita terutama umat muslim sendiri. Pemikiran beliau ini telah mampu menunjukan keeksisan Islam di dalam ke dunia ilmiah, beliau mampu menjelaskan bagaimana alam ini serta Tuhan (Allah Subhanahu wa ta’ala) mempunyai hubungan. 

PENEMUAN ABU MUSA JABIR IBN HAYYAN

Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar untuk berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia moden saat ini. Beliau bahkan telah dapat membuat kertas anti bakar, cat yang dapat melindungi besi dari karat, beliau juga yang mempelopori sebelum yang lainya penggunaan zat-zat nabati dan hewani untuk penyembuhan beberapa macam penyakit. 
Jabir Ibn Hayyanlah yang menemukan asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik distilasi dan teknik kristalisasi. Beliau juga yang menemukan larutan aqua regia (dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat) untuk melarutkan emas. 
Jabir Ibn Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia kedalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Selain itu, beliau jugalah yang pertama mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Jabir Ibn Hayyan juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal inilah yang kemudian memberikan jalan bagi Al-Razi untuk menemukan etanol. 

Jika kita mengetahui kelompok metal dan non-metal dalam penggolongan kelompok senyawa, maka lihatlah apa yang pertamakali dilakukan oleh Jabir. Beliau mengajukan tiga kelompok senyawa berikut:

1. “Spirits” yang menguap ketika dipanaskan, seperti camphor, arsen dan amonium klorida. 
2. “Metals” seperti emas, perak, timbal, tembaga dan besi; dan
3. “Stones” yang dapat dikonversi menjadi bentuk serbuk. 

Beliau juga telah menemukan zat galian dan asid lain yang disediakan bagi alembicnya (al-anbiq) yang pertama. Alembic merupakan salah satu ciptaannya yang teragung yang menjadikan proses penyulingan lebih mudah serta bersistematik. 

SUMBANGAN ABU MUSA JABIR IBN HAYYAN

Sumbangan terbesar dari Abu Musa Jabir bin Hayyan adalah di bidang ilmu kimia. Beliau memperkenalkan penyiasatan penyelidikan dalam bidang alkimia yang mengubah dalam bentuk yang lebih moden lagi. Keahlian beliau ini didapatkannya dengan cara berguru pada Barmaki Vizier, yakni pada waktu masa pemerintahannya ‘Harun Ar-Rasyid’ di Baghdad tersebut. Beliau mengembangkan berbagai teknik ‘Eksperimentasi sistematis‘ di dalam bidang penelitian ilmu kimia tersebut, sehingga pada setiap eksperimennya itu dapat diproduksi kembali. 
Abu Musa Jabir bin Hayyan menekankan bahawasanya kuantitas dari zat itu sangat erat sekali gabungannya dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga boleh dianggap bahawa beliau yang pertama yang telah menemui mengenai hukum-hukum perbandingan tetap. 
Tidak hanya disitu saja, kontribusi beliau yang lain pun iaitu antara lain adalah dalam penyempurnaan proses-proses kristalisasi, kalsinasi, distilasi, sublimasi serta proses penguapan dan proses pengembangan instrumen dalam melakukan proses-proses tersebut. 
Sumbangan beliau yang lain ialah seperti pengkristalan penyulingan, pengoksidaan serta pelbagai teknik lain dalam bidang kimia. 

KARYA ABU MUSA JABIR IBN HAYYAN

KARYA-KARYANYA ADALAH :
1. Kitab Al-Kimya
2. Kitab Al-sab’een
3. Kitab Al-Rahmah
4. Kitab Al-Tajmi
5. Kitab Al-Zilaq Al-sharqi
6. Book Of The Kingdom
7. Book Of Eastern Mercury
8. Book Of Balance

Contoh Kitab Al-Kimya
Di era atau abad pertengahan, berbagai penelitian yang dilakukan oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan mengenai Alchemy itu langsung diterjemahkan kedalam bahasa Latin, dan penelitian itu menjadi textbook standard khusus bagi para ahli kimia Eropah. Seperti beberapa diantaranya adalah Kitab Al-Sab’een (yang diterjemahkan oleh ‘Gerard of Cremona’ – [1187]). Kitab Al-Kimya (yang diterjemahkan oleh ‘Robert of Chester’ – [1144]). 

Beberapa karya dari Jabir bin Hayyan ini juga diterjemahkan oleh ‘Marcelin Berthelot’ kedalam buku-bukunya yang berjudul: Book of Eastern Mercury, Book of the Balances, serta Book of the Kingdom. Beberapa istilah tekhnik-tekhik pun yang ditemukan dan digunakan oleh beliau ini juga sudah menjadi suatu bagian dari kosakata-kosakata ilmiah di dalam dunia internasional, seperti misal istilah “Alkali”, dan lain sebagainya. 

Hampir di semua perpustakan di Eropah terdapat buku karangannya dan di sebuah perpustakaan di Paris terdapat setidaknya 50 kitab karangannya yang beberapa diantaranya terdiri dari seribu halaman lebih. 

Makmalnya menjadi terkenal selama beberapa abad tetapi kemasyhurannya diabadikan pada 100 buah buku ilmiah dan 22 daripadanya berkaitan dengan kimia dan alkimia. Karyanya yang paling masyhur dan berpengaruh ialah Kitab al-Kimya. 

Secara keseluruhannya hampir 3. 000 risalah dan artikel dikemukakan oleh Jabir bin Hayyan. Setelah karya perintis dari Paul Kraus, yang menunjukkan bahawa corpus beberapa beberapa ratus karya dianggap berasal dari Jabir itu mungkin dari tangan yang berbeza, kebanyakan peneleliti dari abad ke-9 dan akhir abad ke-10, percaya bahawa banyak dari karya-karya ini terdiri dari komentar dan penambahan oleh para pengikutnya, terutama dari persuasi Ismaili. 
Ruang lingkup corpus sangat luas: Kosmologi, musik, kedokteran, sihir, biologi, teknologi kimia, geometri, tata bahasa, metafisika, logika, generasi buatan makhluk hidup, bersama dengan ramalan bintang, dan mitos simbolik Imamiyah

1. Ke-112 Buku didedikasikan untuk Barmakids, wazir Khalifah Harun al-Rasyid. Kelompok ini mencakup versi Arab dari Emerald Tablet, sebuah karya kuno yang terbukti landasan berulang dan sumber untuk operasi alkimia. Pada Abad Pertengahan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin (Tabula Smaragdina) dan luas tersebar ke ahli kimia Eropah. 
2. Buku Tujuh Puluh, sebagian besar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin selama Abad Pertengahan. Kelompok ini mencakup Kitab al-Zuhra("Book of Venus") dan Buku Al-Ahjar ("Buku Bebatuan"). 
3. Sepuluh Buku-buku tentang Perbaikan, yang berisi deskripsi ahli kimia laun seperti Pythagoras, Socrates, Plato dan Aristoteles. 
4. Buku tentang keseimbangan, kelompok ini termasuk nya Teori keseimbangan di Alam' yang paling terkenal. 

Jabir menyatakan dalam Al-Ahjar (4:12) bahwa "Tujuannya adalah untuk membingungkan dan mengarah ke kesalahan semua orang kecuali orang-orang yang Allah kasihi dan memberi". Karya-karyanya tampaknya telah sengaja ditulis dalam kod yang sangat esoteris, sehingga hanya mereka yang telah diinisiasi ke sekolah alkimia nya bisa memahami. Oleh kerana itu sulit bagi pembaca moden untuk membezakan mana aspek kerja Jabir dan simbol (dan apa arti simbol tersebut), dan apa yang harus dipahami secara harfiah. Karena karya-karyanya jarang masuk akal terbuka, istilah jelas diyakini awalnya disebut tulisan-tulisannya

Berikutnya di tahun 1678, ilmuwan Inggris lainnya, Richard Russel, mengalihbahasakan karya Jabir yang lain dengan judul Summa of Perfection. Berbeda dengan pengarang sebelumnya, Richard-lah yang pertama kali menyebut Jabir dengan sebutan Geber, dan memuji Jabir sebagai seorang pangeran Arab dan filsuf. Buku ini kemudian menjadi sangat popular di Eropah selama beberapa abad lamanya. Dan telah pula memberi pengaruh pada evolusi ilmu kimia modern. 

KESIMPULAN
Islam dalam zaman kegemilangannya telah memberi sumbangan yang terbesar daam bidang perubatan kepada manusia dengan menghasilkan beberapa tokoh ternama dalam bidang tersebut. Mereka bukan sahaja mahir dalam perubatan teapi juga dalam beberapa ilmu di luar perubatan yang di warisi dan dimajukan oleh dunia Barat. 

Abu Musa Jabir bin Hayyan merupakan tokoh besar dalam filsafat Islam yang perhatiannya pun besar di dalam ilmu kimia. Terdapat banyak penemuan saintis yang sudah beliau temukan dan kebanyakan penemuan beliau masih digunakan sampai sekarang ini, baik peralatannya mahupun teori-teori beliau sebagai landasan dasar pemikiran. Beliau seorang yang amat rajin dan tekun menuntut ilmu dalam bidang perubatan. 

 Sebagai seorang pelajar, kita haruslah mencontohi dan mengamalkan sifat beliau yang gigih dalam menuntut ilmu walau di mana sahaja kita berada kerana ilmu di bumi Allah adalah amat luas dan tidak akan habis. 

RUJUKAN
1. Helaine, S. (2008). Encyclopedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures. Springer Science and Business Media. 
2. John, E. (2005). Al-Kimia: The Mystical Islamic Essence of the Sacred Art of Alchemy. Sophia Perennis. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment