Thursday, October 15, 2015

Tajuk: Sejarah Dan Sumbangan Ahmed Ibn Sahl, Perintis Kepada Kesihatan Mental

PENDAHULUAN
Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNYA dapatlah saya menghasilkan kerja kursus tentang sejarah dan sumbangan tokoh yang hebat ini yakni Abu Zayd Ahmed Ibn Sahl al-Balkhi, ini dengan dengan jayanya. 

Tujuan kerja kursus ini dijalankan adalah untuk mengetahui segala latar belakang, pengajian, sumbangan dan karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Sedikit pengenalan tokoh yang berinspirasi ini, beliau merupakan pencetus kepada pengajian dalam bidang kecerdasan mental. Di mana, seorang insan itu tidak akan diklasifikasikan sebagai seorang yang sihat selagi mana jiwa dan mentalnya tidak sihat seiring jasadnya. Sesuai dengan pepatah arab yang menekankan “akal yang sihat, badan sihat”. 

Ciri – ciri yang ada pada tokoh ini sedikit sebanyak dapat membakar semangat dan memberi dorongan kepada penuntut ilmu untuk menuntut ilmu fardu ain dan fardu kifayah dalam masa yang sama. Banyak pengajaran yang dapat diambil daripada pengkisahan tokoh ini sedari beliau kecil sehinggalah menjadi tokoh yang terkenal. 

Semoga ilmu dan pengetahuan yang telah dikongsikan bersama ini dapat memberi ibrah dan kesan yang postif kepada setiap individu yang membaca. 

BIOGRAFI TOKOH

Abu Zayd Al-Balkhi
Abu Zayd Al-Balkhi atau nama sebenarnya Ahmed ibn Sahl al-Balkhi merupakan salah seorang ilmuwan terkemuka Islam yang menceburi bidang biologi, neurosains dan juga psikologi. Beliau juga merupakan pakar dalam bidang geografi, matematik, fizik, psikologi dan saintis. 

Beliau lahir pada 850 Masihi di kampung Shamistiyan, berdekatan Balkh di Khurasan atau kini dikenali sebagai Afghanistan dan meninggal dunia di Dulqa’dapada Oktober tahun 934 Masihi. Bapa beliau merupakan seorang guru di kawasan yang bernama Sejestan. Ahmed ibn Sahl al-Balkhi merupakan seorang pemuda yang berdikari, justeru beliau berhijrah ke negeri Iraq. Beliau menghabiskan selama lapan tahun untuk menuntut ilmu yang pelbagai. 

Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang anak didik tokoh falsafah yang dikenali iaitu Abu Yusof Al-Kindi. Selain daripada pembelajaran dalam bidang falsafah, Abu Zayd turut menuntut ilmu dalam bidang sains seperti perubatan dan juga fizik, dan juga ilmu yang jarang diceburi ketika itu iaitu ilmu astronomi dan astrologi. Ketika itu, menjadi ketidakbiasaan bagi seorang penuntut bidang falsafah atau bidang lain dari bidang Islam untuk turut menceburi bidang Islam pada masa yang sama ketika itu tetapi Abu Zayd dapat menguasai dan mengimbangi dua – dua bidang tersebut dengan hebat malahan beliau turut memperoleh ijazah yang tertinggi dalam bidang – bidang tersebut. Melalui bidang Islam, beliau lebih cenderung kearah ilmu quran dan juga kalam. Setelah lapan tahun berhijrah ke Iraq, beliau kembali ke kampung halamannya, yakni Balk untuk mencurahkan ilmu dan berbakti dengan menjadi seorang guru yang pakar dalam bidangnya. 

SUMBANGAN TOKOH
Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neurosains, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan tingkah laku dan pengetahuan. 

Kesihatan mental dan penyakit mental. 
Dalam psikologi Islam, konsep kesihatan mental dan "kesucian mental" telah diperkenalkan oleh Abu Zaid al-Balkhi, yang sering ia berkaitan dengan kesihatan rohani. Dalam beliau Masalih al-Abdan wa al-Anfus (rezeki untuk Badan dan Jiwa), beliau adalah orang pertama yang berjaya membincangkan penyakit yang berkaitan dengan kedua-dua badan dan jiwa. Dia menggunakan istilah al-Tibb al-Ruhani untuk menggambarkan kesihatan rohani dan psikologi, dan jangka Tibb al-Qalb untuk menggambarkan perubatan mental. Beliau mengkritik ramai doktor perubatan pada zamannya kerana meletakkan terlalu banyak penekanan pada penyakit fizikal dan mengabaikan penyakit psikologi atau mental pesakit, dan berhujah bahawa " penciptaan manusia itu adalah dari kedua-dua jiwa dan jasadnya, oleh itu, kewujudan manusia tidak akan menjadi sihat tanpa hubungan yang kuat antara jiwa dan badan. " Beliau juga berhujah bahawa "jika badan mendapat sakit, nafsu [jiwa] kehilangan banyak keupayaan kognitif dan komprehensif dan gagal untuk menikmati aspek berhasrat untuk hidup" dan bahawa "jika nafsu jatuh sakit, badan juga tidak mendapati kenikmatan dalam kehidupan dan akhirnya boleh menjadi sakit dari segi fizikal. " Al-Balkhi menyandarkan kembali idea-idea beliau mengenai kesihatan mental kepada ayat-ayat al-Quran dan hadith oleh Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam , seperti; 

1. Dalam hati mereka ada penyakit,
Surah Al-Baqarah, ayat 10
Dari An Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ
“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599). 

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)). رواه مسلم
Maksudnya: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbutan kalian. ” (HR. Muslim)

Kognitif dan perubatan psikologi dan terapi kognitif. 
Abu Zaid al-Balkhi merupakan orang pertama yang membezakan antara neurosis dan psikosis, dan yang pertama untuk mengklasifikasikan gangguan neurotik dan merintis terapi kognitif untuk merawat setiap daripada gangguan dikelaskan. Beliau mengklasifikasikan neurosis kepada empat gangguan emosi: ketakutan dan kebimbangan, kemarahan dan keganasan, kesedihan dan kemurungan, dan obsesi. Beliau juga mengklasifikasikan tiga jenis kemurungan: kemurungan biasa atau kesedihan (huzn), kemurungan dalaman yang berasal dari dalam badan, dan kemurungan klinikal reaktif yang berasal dari luar badan. Beliau juga menghasilkan penulisan bahawa individu yang sihat perlu sentiasa mempunyai fikiran dan perasaan yang sihat di dalam mindanya dalam hal luahan emosi yang tidak dapat dirawat melalui ubat-ubatan dan perubatan pertolongan cemas disimpan berdekatan untuk kecemasan fizikal yang tidak dijangka. Beliau menyatakan bahawa keseimbangan antara minda dan badan diperlukan untuk kesihatan yang baik dan ketidakseimbangan antara kedua-duanya boleh menyebabkan penyakit. Al-Balkhi juga memperkenalkan konsep perencatan timbal balik (al-Ilaj bi al-lakukan), yang diperkenalkan semula lebih seribu tahun kemudian oleh Joseph Wolpe pada tahun 1969. 

Psikofisiologi dan perubatan psikosomatik. 
Pakar perubatan Islam Abu Zaid al-Balkhi adalah seorang perintis psikoterapi, psikofisiologi dan perubatan psikosomatik. Beliau mengenal pasti bahawa tubuh dan jiwa boleh menjadi sihat atau sakit, atau "seimbang atau tidak seimbang", dan bahawa penyakit mental boleh mempunyai sebab-sebab kedua-dua psikologi dan / atau fisiologi. Beliau menghasilkan penulisan bahawa ketidakseimbangan badan dapat menyebabkan penyakit demam, sakit kepala dan penyakit fizikal lain, sementara ketidakseimbangan jiwa boleh menyebabkan kemarahan, kebimbangan, kesedihan dan gejala-gejala mental yang lain. Beliau telah mengenal pasti dua jenis kemurungan: yang pertamanya disebabkan berlakunya kehilangan atau kegagalan, yang boleh dirawat secara psikologi melalui kedua-dua kaedah luar (seperti memujuk, bercakap dengan kata-kata yang baik dan memberi nasihat) dan kaedah dalaman (seperti "pembangunan pemikiran dalaman dan kognisi yang membantu orang menghilangkan keadaan kemurungan itu "); dan lain yang disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak diketahui seperti "penderitaan secara tiba-tiba yang melibatkan kesedihan dan kesusahan, yang berterusan sepanjang masa, menghalang orang yang tertindas dari mana-mana aktiviti fizikal atau daripada menunjukkan sebarang kebahagiaan atau menikmati mana-mana keseronokan" yang mungkin disebabkan oleh fisiologi sebab (seperti masalah pendarahan) dan boleh dirawat melalui ubat fizikal. [2] Beliau juga menulis perbandingan antara gangguan fizikal yang mengalami gangguan mental, dan menunjukkan bagaimana gangguan psikosomatik boleh disebabkan oleh interaksi tertentu di antara mereka. [3]

KARYA TOKOH
Kitab Masalih al-Abdan wa al-Anfus
Kitab ini membahaskan tema-tema yang berkenaan dengan kesihatan badan dan jiwa. Kitab Mashalih yang manuskripnya tersimpan di Istanbul ini terdiri daripada dua bab, yakni masalih al-abdan yang mencakupi 14 bahagian dan masalih al-anfus yang mencakupi 8 bahagian. Karya ini sangat penting, kerana ia merupakan karya pertama yang membahaskan tentang masalah kesihatan yang berkaitan psikologi. Di samping itu, penulisan beliau sangat komprehensif, kaya dengan nilai ilmiah dan sistematik. 

Dalam penulisannya, al-Balkhi menggunakan cara deduktif (al-manhaj al-istidlali), sebab (sababiyyah), terapan, eksperimen dan carainstruksional. Penggunaan cara pembahasan yang integral dengan wahyu, terlihat jelas saat dia tidak hanya mencukupkan kajiannya pada fenomena alam secara empiris, tapi juga pada pembacaan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Menurutnya, sunnatullah berlaku untuk semua makhluk-Nya. Dengan demikian al-Balkhi telah membawa teori integral yang disertai penjelasan faktor-faktor kausalitas tentang gangguan kejiwaan yangsama dengan karya-karya kontemporari. 

Di antara nasihat al-Balkhi yang terkenal, "Kematian adalah kepastian, maka janganlah engkau takut padanya. Dan jika engkau takut apa yang akan terjadi setelah kematian, maka perbaikilah dirimu sebelum kematianmu. Takutlah akan kejahatanmu, bukan pada kematianmu!" (la budda minal maut, fa la takhaf minhu, wa in kunta takhaf mimma ba'dal mauti, fa ashlih sya'naka qabla mautika, wa khaf sayyiatika, la mautika). 

Selain dari bidang biologi, beliau turut menceburi bidang geografi di mana beliau telah menghasilkan satu buku ketika beliau ke Makkah. Perjalanan hajinya ke Makkah telah menjadikan beliau antara ulama yang berfikiran bernas dan ilmu yang tinggi, maka terhasillah bukunya yang terkenal iaitu 'Suwar al-Aqalim. ' Bukunya itu merupakan Atlas pertama yang dibuat oleh orang Islam dan terdapat di antara peta tersebut dijumpai dalam koleksi Conard Miller, bertajuk Mapae Arabicae (peta Arab). Melalui tulisannya ini juga beliau menemui kawasan Sekolah Balkhi di sekitar negeri Baghdad. 

Peta Dunia Balkhi

Sebuah peta di dalam "Manuskrip Lama dan Peta dari Khurasan" oleh Abu Zaid Ahmed Ibn Sahl al-Balkhi (850-934), anak didik al-Kindi dan pengasas kepada Sekolah Balkhi di Bagdad. 


Ini adalah peta dari "Sekolah Geografi Balkhi" yang mempunyai sempadan iklim. Peta ini merupakan peta yang telah bertahan dalam tempoh yang lama (sekitar 1413) dari manuskrip saintifik Timurid. Ia jelas dilukis dengan cermat, dan iklim yang dijarakkan supaya orang-orang selatan adalah lebih luas daripada orang-orang utara dan sempadan ialah garis lurus ke timur dan barat. Pinggir selatan Lautan Hindi mengikuti sempadan selatan iklim pertama (mungkin Khatulistiwa, walaupun tidak ditentukan sedemikian dan terdapat juga di selatan bulatan dunia). Satu ciri Ptolemy berlaku di pergunungan pada sumber Nil. Peta ini sendiri mempunyai semua ciri-ciri peta Istakhri I (# 211), walaupun ia hanya mempunyai dua pulau di Mediterranean, tetapi sesuatu yang luar biasa untuk mempunyai maklumat terperinci di kawasan Parsi dan yang terpilih sahaja di seluruh dunia. Saiz yang berukuran 35. 5 x 48 cm, peta tersebut dilukis menggunakan cat air legap, dakwat dan emas di atas kertas. 

KESIMPULAN
Akhir sekali, dapat disimpulkan di sini bahawa Abu Zayd merupakan salah seorang tokoh yang dapat dikagumi apatah lagi beliau menceburi bidang sains yang menjadi bidang utamanya. Ini dapat memberi dorongan yang lebih jelas kepada saya dan juga rakan seperjuangan yang mengambil bidang sains untuk lebih berfikiran luas dan terbuka dalam ilmu sains. Beliau bukan sahaja hebat hanya di dalam bidang sains malahan beliau juga turut mampu untuk menguasai ilmu geografi. 

Selain itu, sebagai muslim yang sejati, setiap pekerjaan dan bidang yang kita ceburi itu haruslah seiring dengan syariat dan ilmu pengetahuan agama Islam. Jangan ditinggalkan ilmu akhirat semata untuk mengejar ilmu dunia kerana kita menggunakan dunia sebagai jalan untuk berjaya di akhirat. 

Syukur Alhamdulillah kerana tugasan ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya berharap agar sedikit sebanyak ilmu yang dikongsi bersama ini dapat dijadikan teladan dan contoh untuk semua. Wallahualam, sekian. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
013-400-6206, 011-1070-4212
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment