Monday, October 12, 2015

Abu Hasan Al-Qalasadi dalam matematik

Oleh : Nor Afiqah Binti Azizul

PENDAHULUAN

Nama lengkap al-Qalasadi adalah Abu al-Hasan Ali Muhammad bin al-Khurasi al-Basri. Beliau dilahirkan di Baza, Sepanyol pada abad XV. Al-Qalasadi telah berhijrah ke selatan setelah menginjak remaja dan di kota itu Al-Qalasadi telah mempelajari beberapa bidang ilmu seperti ilmu falsafah, serta ilmu berkaitan hukum-hakam islam. Al-Qalasadi juga sering menjelajah ke negara-negara Islam namun secara khususnya beliau banyak mengahbiskan waktunya di Afrika Utara dan di Tlemcen iaitu tempat Al-Qalasadi mendapat bimbingan daripada guru-gurunya untuk mempelajari aritmatik dan aplikasinya. Al-Qalasadi turut berhijrah ke Mesir untuk berguru dengan beberapa ulamak terkemuka.

Beliau hidup di negara-negara Islam yang banyak memberikan sokongan kuat terhadap Andalusia secara politik dan bantuan tentera menentang Kristian. Al-Qalasadi turut menunaikan haji ketika singgah di Mekkah Al-Mukarammah dan kemudian kembali semula ke kota Granada. Namun setelah beliau kembali ke Granada, keadaan di sana semakin memburuk kerana wilayah yang tersisa turut diserang oleh puak Kristian Castile dan Aragon. Wilayah kekuasaan Muslim di Granada telah tamat pada 1492 iaitu jatuh ke tangan Kristian. Selain tersohor sebagai tokoh matematik, beliau juga dikenali sebagai ahli hukum. Beliau turut terkenal dengan sifat berani mencuba kerana beliau telah menghasilkan karya-karya yang sangat berbeza dibandingkan dengan karya-karya yang dihasilkan pada ketika itu. Al-Qalasadi menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 Disember 1486 (15 Dzulhijjah 891H) di Ifrikiya, Bedja.

ISI PERBINCANGAN

 Abu Hasan Al-Qalasadi merupakan seorang tokoh matematik yang sangat berjasa kepada dunia matematik kerana kemahiran beliau dalam subjek tersebut telah membolehkan beliau menghasilkan beberapa buah buku aritmatik dan sebuah buku berkaitan dengan algebra. Beberapa buku tersebut mengandungi komen-komen berkaitan karya Ibnu Al-Banna yang bertajuk Talkhis Amal al-hisab (ringkasan dari operasi aritmatik). Ibnu al-banna merupakan seorang ahli Matematik muslim yang hidup satu abad lebih dari Al-Qalasadi. Seterusnya, Al-Tabsira fi’lm al-hisab (klasifikasi ilmu mengira) yang merupakan risalah utama al-Qalasadi. Namun, buku tersebut sangat sukar untuk dipelajari oleh orang kebanyakan. Hal ini kerana, untuk mempelajarinya memerlukan ketajaman fikiran. Buku itu juga sangat dipengaruhi pemikiran ibnu al-banna. Buku-buku aritmatik karya al-Qalasadi begitu popular dan terkenal di dunia barat serta di timur malah digunakan selama lebih daripada 100 tahun.

 Di samping itu, simbol-simbol algebra yang sangat terkenal dan diguna pakai sehingga ke hari ini merupakan antara sumbangan terbesar oleh Al-Qalasadi. Antaranya, ialah:
(wa) sebagai tambah (+)
(la) sebagai tolak (–)
ف (fi) sebagai darab (x)
ة (ala) sebagai (/)
(j) sebagai punca kuasa (√)
(sh) sebagai pemalar (a)
(mim) sebagai (x2)
(ka) sebagai (x3)
(la) sebagai (=)

Kaedah terawal yang digunakan oleh Al-Qalasadi untuk menulis angka Hindu adalah menggunakan papan hitam, hal ini kerana pengiraannya memerlukan pergerakan angka-angka tersebut yang memerlukan kapur, papan hitam dan pemadam papan hitam. Walaubagaimanapun, pada abad ke-sepuluh, Al-Qalasadi telah mendapatkan kaedah baru iaitu dengan menggunakan kertas dan pen. Di dalam teks aritmatiknya juga, Al-Qalasadi telah menggunakan ϵ n^2dan ϵ n^3serta menggunakan kaedah anggaran untuk mendapatkan punca kuasa. Namun, kaedah terlalu sukar untuk difahami oleh sejarawan pada abad ke-19, hal ini menyebabkan beliau hanya diiktiraf oleh Muslim dan puak arab. Sikap tidak ambil tahu oleh pihak lain telah membuatkan mereka agak lambat menerima pengetahuan matematik yang merupakan sumbangan Al-Qalasadi.

Akhir sekali ialah, Al-Qalasadi turut meninggalkan beberapa karya lain yang tidak berkaitan dengan sumbangan utamanya iaitu ilmu mengenai warisan (faraid), tatabahasa serta beberapa yang lain. Al-Qalasadi turut dikenali sebagai ilmuan kelas pertama yang produktif pada ketika itu kerana mampu untuk menghasilkan karya-karya yang begitu tinggi nilai ilmunya yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, tanpa jasa serta sumbangan daripada tokoh matematik ini iaitu Abu Hasan Al-Qalasadi, maka ilmu-ilmu matematik terutamanya algebra yang diguna pakai oleh generasi terdahulu, kini dan akan datang tidak akan dapat dinikmati. Penggunaan pen dan kertas dalam proses pengiraan juga tidak akan dapat dirasai seperti sekarang. Di samping itu, adalah sangat bagus alangkah generasi sekarang mencontohi sifat-sifat pekerti yang dimiliki oleh Al-Qalasadi serta tokoh-tokoh Muslim yang lain, yang bukan sahaja mahir dalam bidang duniawi malah mereka turut mempunyai ilmu pengetahuan yang luas mengenai ukhrawi serta menjadi rujukan kepada orang lain pada suatu ketika dahulu. Sifat gigih dalam menuntut ilmu seperti yang dimiliki oleh Al-Qalasadi ini dapat dijadikan contoh tauladan kepada para pelajar agar kejayaan dapat dikecapi dalam hidup. Selain itu, sifat berani dalam menyatakan pendapat adalah antara contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Al-Qalasadi, yang perlu dicontohi oleh generasi kini juga agar menjadi seorang yang berkuali dan produktif untuk diri sendiri, agama, bangsa dan juga negara kita. Maka kita bukan sahaja perlu bersyukur kerana mempunyai pelbagai kemudahan pada hari ini malah kita dapat mempelajari sesuatu yang baharu serta dapat mencontohi sifat-sifat murni beliau dalam kehidupan seharian.

Pensyarah: Abd Aziz bin Harjin
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.comNo comments:

Post a Comment