Monday, October 12, 2015

Etika Mulia Terhadap Pesakit Menurut Sains Perubatan Islam

Oleh :Nor Aishah Binti Mohd Ismail

PENGENALAN

Pada era globalisasi kini, kemajuan teknologi dalam bidang sains perubatan semakin meluas. Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai kaedah rawatan untuk merawat pesakit seperti penggunaan peralatan yang canggih. Perubatan Islam mempunyai pelbagai definisi tersendiri. Terdapat ramai pengamal perubatan Islam yang mendakwa mereka mengamalkan perubatan berteraskan Al-Quran dan Sunnah.Menurut Profesor Husain, sarjana perubatan Muslim, kekeliruan ini berpunca daripada kecenderungan sesetengah pihak mentafsirkan perubatan Islam hanya berdasarkan aspek tertentu sahaja seperti aspek sejarah, budaya, agama, geo-politik, terapeutik dan sebagainya. Hasilnya, ia memberi makna yang berbeza-beza pada sistem perubatan Islam itu sendiri. Dalam sistem perubatan Barat, etika adalah perkara yang terpisah daripada sistem perubatan itu sendiri. Sebagai contoh, mereka boleh menjadi doktor yang baik dan beretika ketika mengendalikan pesakit tetapi mungkin tidak mempunyai akhlak yang baik. Mereka mungkin doktor yang baik tetapi dalam masa yang sama meminum arak, mengamalkan seks bebas ataupun homoseksual.

Terdapat tiga teras utama dalam etika perubatan Islam. Ianya selari dengan etika perubatan moden. Ketiga-tiga perkara tersebut adalah perkara asas dalam merawat pesakit.
Teras utama dalam etika perubatan Islam

• Menghormati pesakit dan hak-hak mereka

Hak-hak pesakit perlu sentiasa dipelihara dan dihormati apabila mereka menjalankan rawatan. Mereka perlu dilayan dengan penuh kehormatan sehingga mereka meninggal dunia.Hak-hak mereka bagi mendapat rawatan yang terbaik dan bersesuaian perlu diberi dengan tulus tanpa mengira latar belakang agama, keturunan ataupun status sosial mereka. Kehormatan dan harga diri mereka berhak mendapat rawatan terbaik dan mesti mendapat maklumat yang benar serta adil bagi membuat keputusan. Bagi pesakit yang beragama Islam, mereka perlu diberikan hak menjalani kehidupan sebagai Muslim. Hak-hak beragama mereka perlu sentiasa dihormati dan dipelihara.
• Memastikan ia memberi manfaat

Rawatan yang diberikan kepada pesakit haruslah memberikan manfaatkepada mereka dari segi emosi dan fizikal. Sekiranya pesakit itu perlu menjalani pemindahan organ untuk menyelamatkan nyawanya, seseorang doktor itu perlulah memastikan bahawa penderma organ itu sihat tubuh badan supaya tidak memberikan kesan mudarat kepada pesakit setelah melakukan pembedahan. Oleh itu, para doktor yang melakukan urusan pemindahan berkenaan perlu mempunyai asas keilmuan yang cukup untuk membuat pertimbangan baik buruk terhadap penderma dan penerima berdasarkan prinsip maslahah dan mafsadah seperti yang terdapat dalam syariat Islam. Selain itu, sekiranya pesakit memerlukan rawatan rehabilitasi, doktor perlu melakukan pendekatan untuk membantu pesakit mengatasi gangguan fizikal dan mental. Hal ini kerana, pesakit akan mengalami rasa rendah diri. Oleh itu, psikologi dalam terapi ini memainkan peranan yang besar dalam program rehabilitasi.

• Tidak mendatangkan kemudharatan

Rawatan yang diberikan kepada pesakit perlulah berpandu dan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.Sebagai contoh, setelah mendengar taklimat daripada pihak Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan serta pandangan dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam menggesa umatnya supaya menjaga kesihatan kerana penjagaan kesihatan seseorang individu akan menentukan tahap dan mutu kesihatan masyarakat secara umumnya. Pemberian vaksin merupakan jalan pencegahan awal yang diambil oleh pihak Kerajaan dalam usaha mengelakkan penyebaran virus dalam kalangan wanita. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawapengambilan Vaksin Human Papilloma Virus(HPV) yang telah dipastikan tiada unsur meragukan dalam kandungannya dan tidak mendatangkan kemudharatan adalah diharuskan bagi mencegah penyakit kanser pangkal rahim(servik) dalam kalangan wanita. Muzakarah juga memutuskan bahawa pemvaksinan ini hendaklah tidak mengandungi unsur-unsur eksploitasi terhadap pengguna atau digunakan untuk tujuan yang bercanggah dengan syarak. Pemvaksinan merupakan jalan pencegahan dan pencegahan adalah suatu perkara yang dituntut dalam Islam sesuai dengan kaedah Usul Fiqh. Al-‘Aili Abdul Hakim dalam buku Mausu’ah Huquq al-Insan fi al-islam, menyifatkan kesihatan individu merupakan tuntutan agama dan kehidupan, di mana ia akan memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam isu ini, vaksin HPV bukan lagi satu kehendak seseorang wanita, tetapi bahan pencegah ini kini menjadi keperluan kepada masyarakat secara umumnya.

Perwatakan Pengamal Perubatan

Watak seorang doktor

Seseorang doktor mestilah terdiri daripada kalangan orang yang percayakan Tuhan, menunaikan hak-Nya, menyedari keangungan-Nya, mentaati perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan mematuhi-Nya dalam persembunyian atau khalayak ramai. Mereka perlulah mempunyai sikap yang bijaksana dan boleh menjadi penasihat yang baik. Ia hendaklah menjadi penggalak, tidak melemahkan semangat, berwajah tersenyum dan tidak masam muka, penyayang dan tidak membenci dan penyabar. Ia tidak mungkin tunduk kepada perasaan dengki atau kurang rasa belas kasihan. Ia mestilah menjadi alat kepada keadilan Tuhan, kemaafan dan bukan hukuman, perlindungan dan bukan pendedahan. Seseorang doktor mestilah sedar dengan sepenuhnya bahawa nyawa adalah kepunyaan Allah SWT. Dalam professionnya seorang doktor berjuang untuk menyelamatkan dan mempertahankan nyawa sahaja sebaik mungkin, seberapa yang terdaya olehnya.seseorang doktor mestilah berkata jujur apabila berbicara, menulis atau memberi keterangan. Ia hendaklah tidak terpengaruh oleh kepercayaan agama, tamak, persahabatan atau tekanan supaya memberi atau membuayt keterangan palsu. Memberi keterangan adalah satu tugas yang sangat besar dan serius dalam Islam. Rasulullah s.a.w pernah bertanya kepada para sahabat “mahukah aku beritahu kamu apakah dosa yang paling besar?” apabila mereka berkata ya baginda bersabda “mensyirikkan Allah, tidak memenuhi tanggungjawab terhadap ibu bapa” dan selepas berhenti sejenak baginda berulang-ulang bersabda “dan sesungguhnya memberi ucapan bohong atau keterangan palsu”.

Perhubungan doktor dan pesakit

Segala tindakan yang diambil oleh doktor adalah demi kepentingan pesakit dan bukan sebaliknya. Kesihatan adalah matlamat akhir dan rawatan perubatan hanyalah caranya sahaja. Pesakit adalah tuan dan doktor sentiasa berada untuk memberi khidmatnya. Rasulullah SAW bersabda “yang kuat hendaklah mengikut langkah yang lemah kerana yang lemah itulah dijadikan panduan untuk menentukan kadar langkah perjalanan. Peraturan, penjadualan, jadual waktu dan perkhidmatan hendaklah disusun untuk disesuaikan dengan pesakit demi untuk kebajikan dan keselesaan dan hendaklah diutamakan. Seterusnya, barulah keutamaan lain diambil kira.
Status keutamaan terpenting diberikan kepada pesakit kerana selagi ianya pesakit, tidak kira siapa orang itu atau apakah jawatannya, seorang pesakit itu tertakluk kepada penyakitnya dan bukan status sosial, kuasa atau perhubungan peribadinya. Cara seseorang doktor menguruskan pesakitnya yang ramai menggambarkan secara tepat kejujurannya. Jika atas sebab-sebab terdesak atau kecemasan, seorang pesakit yang miskin dirawat oleh seorang doktor adalah menjadi tanggungjawab beliau supaya bertimbang rasa dan bermurah hati dan mengelakkan apa-apa yuran yang dikenakan tidak menambahkan lagi beban pesakit itu. Memberi sesuatu kepada yang miskin adalah sama seperti memberikan kepada Allah SWT kerana zakat itu bukan hanya dituntut dari harta benda tetapi juga ke atas ilmu dan kemahiran. Profession perubatan pada asasnya ialah tugas untuk membantu manusia dalam kesusahan dan bukan mengeksploitasi pesakitnya.

Perhubungan antara doktor

Seorang doktor adalah saudara kepada setiap doktor yang lain dan rakan sejawat di dalam satu misi yang mulia sebagai menyahut seruan Allah seperti di dalam firman-Nya: “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan”. Para doktor adalah bertanggungjawab ke atas penjagaan kesihatan sesebuah negara dan saling membantu di antara bidang-bidang kepakaran, dari segi pencegahan atau pengubatan, di sektor swasta atau perkhidmatan kerajaan kesemuanya mematuhi etika dan peraturan profesion mereka. Sebagai satu kumpulan profesional sesebuah negara, para doktor adalah bertanggungjawab merangka perancangan dan mengambil langkah dan mewujudkan tradisi dan peraturan yang perlu untuk membolehkan mereka secara kumpulan atau perseorangan menjalankan tugas sebaik mungkin. Di dalam semangat persaudaraan, seorang doktor mestilah menghormati rakan sejawatnya di belakangnya. Ia hendaklah menawarkan kepada rakannya nasihat dan pertolongan bila diperlukan. Seorang doktor tidak boleh mengkhianati rakannya dengan mengumpat di belakangnya atau menyebut kekurangannya atau mencemarkan nama baiknya atau mempamerkan kelemahannya. Ia tidak sekali-kali mengkhianati saudaranya. Walau bagaimanapun ikatan ini tidak membebaskan seorang doktor dari berkata benar di dalam memberi keterangan perundangan atau di dalam membantu mencegah jenayah : seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang.Perhubungan di antara doktor ialah satu perhubungan yang bantu membantu dan bukan pertentangan dan bekerjasama dengan ikhlas demi kepentingan pesakit. Jika lebih dari seorang doktor merawat seorang pesakit, maklumat perubatan tidak sepatutnya dirahsiakan di antara doktor yang merawat pesakit itu. Maklumat ini hendaklah diperkatakan dengan jelas atau ditulis dengan terang dan jelas. Maklumat ini hendaklah dirahsiakan dikalangan personel perubatan tanpa dibocorkan. Jika timbul kesangsian, adalah menjadi tanggungjawab doktor yang merawat (dan hak pesakit) supaya satu rundingan diatur atau kes itu dirujuk kepada seorang pakar. Amalan ini juga disebut didalam al-Quran: “Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. Pakar yang dirujuk akanmengambil langkah yang difikirkan perlu, tetapi akan memberitahu doktor yang merujuk perkembangan semasa dan juga seterusnya.

Kerahsiaan professional

Orang-orang yang beriman diperintahkan menyimpan rahsia orang lain, lebih-lebih lagi jika seorang doktor kerana pesakit akan memberitahu rahsia dan meluahkan perasaan kepada doktor mereka dengan rela hati, yakin dengan kerahsiaan professional yang dipegang oleh profession perubatan semenjak awal zaman lagi. Rasulullah SAW bersabda bahawa dengan tiga ciri-ciri orang munafik ialah : “Bila dia bercakap bohong, bila dia berjanji dia mungkir dan bila disuruh pegang amanah dia khianati”. Seseorang doktor hendaklah merahsiakan seketatnya segala maklumat yang diperolehnya melalui penglihatan, pendengaran atau secara kesimpulan. Semangat keislaman juga memerlukan butir-butir di dalam undang-undang patut menekankan hak pesakit untuk melindungi rahsia mereka yang telah diluahkan kepada doktor. Pengkhianatan ke atas amanah ini akan menjejaskan imej amalan perubatan, selain dari mendapatkan bantuan rawatan perubatan.

Tanggungjawab dan liabiliti

Mengamal perubatan hanya boleh dilakukan dengan sah oleh individu yang telah diajar, dilatih dan telah lulus serta memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang. Panduan mengenai hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW “ Seseorang yang tidak mempunyai ilmu perubatan adalah bertanggungjawab jika ia mengubati orang sakit”. Dengan adanya kepakaran perubatan, kes yang bermasalah hendaklah dirujuk kepada pakar yang berkaitan. “Setiap pakar sebaiknya disesuaikan untuk mengendalikan kes yang memerlukan kemahirannya”. Di dalam menguruskan sesuatu kes perubatan, seorang doktor hendaklah bertindak dengan sebaik mungkin. Dengan berbuat begitu, tanpa melakukan kecuaian, setelah mengambil langkah pencegahan yang diperlukan ia tidak dipersalahkan atau dihukum walaupun jika hasilnya tidak memuaskan. Doktor adalah wakil pesakit ke atas tubuhnya. Penerimaan doktor oleh pesakit untuk merawatnya dianggap persetujuan ke atas apa-apa rawatan yang diketepikan oleh doktor itu. Jika rawatan memerlukan pembedahan, persetujuan yang tersebut hendaklah disahkan dengan bertulis, demi melindungi doktor dari apa-apa kemungkinan. Jika pesakit menolak atau tidak bersetuju dengan rawatan yang dicadangkan, penolakan ini juga hendaklah dibuatn dengan bertulis, bersaksi atau menanda tangan mengikut keadaan. Jika pesakit tidak bersetuju memberi keizinan kerana takut, doktor boleh membantu pesakitnya dengan memberikan ubat seperti ubat penenteram untuk menghilangkan perasaan takut tetapi tidak sampai menghilangkan perasaan takut tetapi tidak sampai menghilangkan atau melemahkan kesedarannya untuk membolehkan pesakit membuat pilihannya dengan tenang. Sebaik-baik cara untuk mencapai tujuan ini ialah sikap doktor itu sendiri, keperibadiannya, baik budinya, kesabarannya dan pendekatan dengan menggunakan perkataan yang betul. Di dalam keadaan kecemasan dan nyawa perlu diselamatkan melalui pembedahan serta-merta atau intervensi lain, doktor boleh bertindak mengikut peraturan Islam “larangan boleh diketepikan bila perlu”. Kedudukannya adalah selamat dan kukuh walau apa jua hasil tindakannya, asalkan ia telah mengikuti kaedah perubatan yang diterima dengan betul. Tindakan jahat dengan tidak menyelamatkan pesakit mengatasi apa yang dianggap perbuatan baik dengan membiarkan pesakit membuat keputusan yang merosakkan dirinya sendiri.

Kemurniaan nyawa manusia

Nyawa manusia adalah suci dan tidak boleh diambil dengan sengaja kecuali apabila dibenarkan oleh syariat Islam. Semua kebenaran tersebut adalah diluar bidang perubatan. Seorang doktor tidak boleh mengambil nyawa walau di atas belas kasihan. Perbuatan ini diharamkan kerana ianya bukan alasan yang dibenarkan untuk membunuh. Kesucian nyawa manusia meliputi kesemua peringkat termasuk embrio dan janin semasa didalam rahim lagi. Maklumat ini hendaklah diambil kira oleh seseorang doktor. Pengecualian hanyalah dibenarkan didalam keadaan terdesak (alasan perubatan) dan dibenarkan oleh Hukum Syarak. “Hal ini sangatlah bersesuaian dengan sains perubatan moden yang akhir-akhir ini telah memperkenalkan satu bidang kepakaran yang dikenali sebagai Perubatan Janin (Foetus Medicine) untuk mendiagnosis dan merawat penyakit janin (didalam rahim). Polisi moden yang membenarkan penguguran tidak diterima oleh Islam, yang memberikan hak-hak tertentu kepada janin. Di dalam Islam pengguguran melibatkan wang tebusan. Didalam tugasnya menyelamatkan nyawa, seseorang doktor adalah dinasihati supaya menyedari had sempadannya dan tidak melanggar had itu. Jika dari segi sains satu-satu nyawa itu sudah pasti tidak dapat diselamatkan lagi, adalah sia-sia untuk dengan beraninya mengekalkan kehidupan vegetatif dengan cara penggiatan, atau memeliharanya dengan pembekuan atau cara tiruan yang lain. Tugas doktor ialah untuk mengekalkan proses kehidupan dan bukan proses kematian. Walau bagaimanapun doktor tidak boleh mengambil langkah yang positif untuk mengakhiri hayat seseorang pesakit. Bagi pesakit yang sudah tidak boleh sembuh lagi, doktor hendaklah dengan sebaik mungkin memberi penjagaan yang baik, sokongan moral dan menghilangkan kesakitan dan penderitaan semasa hayatnya. Doktor hendaklah mempersetujui permintaan pesakit untuk mengetahui tentang penyakitnya. Walau bagaimanapun cara menjawabnya hendaklah disesuaikan dengan pesakit itu sendiri. Adalah menjadi tugas doktor itu untuk mengkaji ketepatan psikologi pesakitnya itu. Ia tidak sepatutnya ketandusan perbendaharaan kata jika keadaan memerlukannya mengelakkan penggunaan istilah yang menakutkan atau penciptaan perkataan, ungkapan atau penerangan yang baru. Didalam semua keadaan, seorang doktor hendaklah berupaya menyokong kepercayaan pesakitnya dan memberikannya kesejahteraan dan ketenangan fikiran.

Doktor dan masyarakat

Doktor adalah seorang ahli masyarakat didalam erti kata yang sebenarnya dengan menjaga dan memelihara masyarakatnya. Misi doktor melampaui pengubatan penyakit sehingga mengambil kesemua langkah untuk mencegah penyakit dari berlaku, ini bersesuaian dengan perintah al-Quran: “Jangan biarkan tangan kamu sendiri menjerumuskan kamu kedalam kebinasaan”.Rasulullah s.a.w membayangkan polisi “pencegahan” didalam sabdanya: “Apabila sesuatu daerah diserang oleh wabak jangan kamu memasukinya tetapi jika kamu berada didalamnya, jangan kamu keluar”. Profesion perubatan hendaklah bertanggungjawab untuk memerangi tabiat yang merosakkan kesihatan seperti merokok, sifat pengotor dan lain-lain. Selain dari mendidik masyarakat dan kempen, profesion perubatan patut menekan dengan bersungguh-bersungguh pihak penggubal undang-undang supaya memperuntukkan undang-undang yang perlu. Pembenterasan dan pencegahan pengotoran alam sekitar termasuk dibawah kategori ini.SeorangpengamalperubatanMuslimhendaklahmahir di dalam ajaran Islam dan mematuhinya. Iahendaklahmengkajidenganmendalam secara langsungsegala data, fakta, bilangan dan projeksiparameter yang terdapat di dalammasyarakat Islam. Berdasarkankajianini, keputusandibuattentangapa yang patutditerima dan yang mana patutditolakdaripadapengalaman dan kesimpulan masyarakatlain. Sikap mencedok dan meniru polisi asing patut dihentikan.

Masyarakathendaklahmemberikankepercayaankepadadoktorsupayadipercayai dan juga haknyauntukhidupdenganselesa, mendapatpendapatan yang mencukupi dan mengekalkankehormatannya. Doktorhendaklahmembuktikanbahawaiawajardiberikanhak- haktersebutjikatidakiabolehdihukum. “Di dalamsemuamasyarakatterdapatgolongan yang tidakbersyukur dan jahilsukamenimbulkansensasi dan berusahamerosakkanimejorangramaiterhadapprofesionperubatan. Kesanperbuatansepertiiniialahkepadapesakit yang lemah yang tidakmempunyaipilihan dan terpaksamenyerahkepadadoktoruntukrawatanperubatanataupembedahan. Jikaimejburukdoktorsudahtersemai di dalamkepalapesakititusudahtentuiaakanmenyeksafikirannya.

Doktor dan kemajuan biomedikal moden

Di dalam Islam tidak ada penahanan maklumat tentang penyelidikan, samaada kajian akademik yang menunjukkan tanda kewujudan Allah dan ciptaan Nya atau kajian gunaan yang bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu masaalah. Kebebasan penyelidikan sains tidaklah sampai mengongkong manusia, seperti memberitahu untuk merosakkannya atau meletakkannya di dalam keadaan yang mungkin boleh membawa kemusnahan kepadanya, menafikan haknya untuk berubat, menipunya atau mengeksploit keperluan kebendaannya. Profesion perubatan mempunyai hak dan bertanggungjawab dengan cara mengambil bahagian sepenuhnya di dalam perumusan dan pengeluaran fatwa mengenai kesahihan jangkaan hasil kemajuan kajian sains semasa atau dimasa hadapan. Fatwa tersebut hendaklah dipersetujui bersama oleh pakar-pakar hukum-hakam dan biosains. Pendapat yang berat sebelah biasanya tidak lengkap dari segi teknik dan perundangan. Garis panduan mengenai perkara yang baru yang tidak tersebut di dalam hukum atau rujukan yang ada bolehlah dibuat berdasarkan pepatah Islam: “Di mana ada kebaikan, di sana terdapat undang- undang Allah”. Setiap pesakit adalah menjadi tanggungjawab bersama sesebuah masyarakat untuk memastikan keperluan kesihatannya tanpa memudaratkan orang lain. Ini termasuklah menderma darah kepada kes-kes pendarahan atau buah pinggang kepada pesakit buah pinggang yang tidak ada harapan untuk pulih lagi. Amalan ini adalah “Fardu Kifayah”, tugas yang dilakukan oleh seseorang bagi pihak masyarakatnya. Adalah menjadi tugas profesion perubatan untuk mendidik masyarakat, termasuk menggariskan peraturan mengenai prosedur, pengurusan dan teknik serta menentukan polisi keutamaan peraturan tersebut.

KESIMPULAN
Syukur ke hadrat Illahi, kerana memberi kekuatan kepada kami untuk menyiapkan tugasan yang telah diberi. Berdasarkan tajuk yang telah dipilih, kami dapat merumuskan beberapa isu permasalahan dan penyelesaian tentang fiqh perubatan yang sering menjadi persoalan pada masyarakat kita di Malaysia.
Secara keseluruhannya, pengetahuan tentang ibadat solat, batas aurat antara perawat dan pesakit serta pemilihan ubat yang halal, haruslah dititikberatkan dalam kehidupan seharian seorang muslim.Islam sangat mementingkan kebaikan dan kesihatan. Dalam aspek kesihatan orang islam disuruh supaya menjaga tubuh badan agar sentiasa berada dalam keadaan sihat. Disamping itu, islam menyuruh umatnya berikhtiar berubat apabila dijangkiti sesuatu penyakit. Ia bukan sahaja member kesan positif kepada spiritual umat islam, bahkan meningkatkan tahap kesihatan serta menjamin kestabilan hidup bermasyarakat.
Selagi ada manusia, selagi itulah ada penyakit. Selagi ada penyakit, selagi itulah ada yang mengubat. Kemudian selagi ada perubatan, selagi itulah fikah perubatan wujud dan berkembang. Fikah Perubatan menyentuh segenap aspek perubatan dan Islam. Moga dengan tugasan ini memberi sedikit ilmu yang kami dapat untuk dikongsi dengan saudara muslim yang lain.

Bibliography
Basir@Ahmad, A. (n.d.). JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA. Retrieved from Etika Kesarjanaan Muslim Menurut Akhlak Islam: www.ukm.my/jhadhari
JAKIM, K. M. (2010, December 17). e-fatwa Malaysia. Retrieved from Perubatan|Portal Rasmi Fatwa Malaysia: www.e-fatwa.gov.my
Pemindahan Organ Dari Perspektif Islam. (2011). Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya: Kementerian Kesihatan Malaysia.
Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia. (n.d.). Retrieved from papisma.org
Shukor, A. (2004). Jenis-jenis Penyakit dan Cara Merawatnya Menurut Nabi Muhammad SAW. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise. 

Pensyarah: Abd Aziz bin Harjin
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.comNo comments:

Post a Comment